• EN
 • Logg inn
 • Våre krisetiltak for norske bedrifter

   Foto: Getty Images
  Foto: Getty Images

  Innovasjon Norge fikk økte budsjetter og mulighet til å bidra ekstra til omstilling av næringslivet i 2020. Noen av disse tiltakene blir videreført i 2021.

  Regjeringen la 29. januar 2021 fram forslag om økonomiske tiltak på til sammen 16,3 mrd som skal stimulere til aktivitet, omstilling og forberede gjenåpning.

  • økning på 500 millioner i innovasjonstilskudd
  • økning på en milliard kroner til å forlenge omstillingsordningen for event-, reiseliv- og deler av serveringsnæringene 
  • 260 mill. kroner til videreføring av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer
   Les mer om disse tiltakene 

   

  Disse tiltakene er videreført i 2021:

  Ekstraordinært innovasjonstilskudd

  Tilskudd til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst. Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.
  Les mer om Ekstraordinært innovasjonstilskudd

   

  Lånevilkår 

  Avdragsutsettelse på lån 
  Har du økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Vi innvilger i hovedsak ett års avdragsutsettelse. Søk om avdragsutsettelse 

   

  Landbruk

  Utviklingsprogrammet for reindrifts- og landbruksbasert vekst og verdiskaping 
  Vi introduserer en ny tilskuddsordning for å støtte ordinære bedriftsutviklings- og investeringsprosjekter. Samtidig åpner vi også for å kunne søke om midler til forprosjekter. 
  Vi øker også tilskuddssatsene for bedriftsnettverk og for bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt for reindriftsnæringen.

   

  Reiseliv

  850 millioner kroner til omstilling av event-, serverings- og reiselivsnæringene

  Tilskudd til prosjekter for å gjennomføre nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Les mer om tilskuddsordningen.

  Støtteordning for store, publikumsåpne arrangement i 2021

  Tilskudd til arrangører/medarrangører av store, publikumsåpne arrangement på minst 200 personer, herunder messer, fagmesser, tivoli og matfestivaler, som skulle vært avholdt i perioden 1. januar-30. juni 2021, og som er avlyst som følge av myndighetspålagte restriksjoner og råd i forbindelse med covid-19. Les mer om støtteordningen.

  Utvidet prosjektperiode for omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringene (runde II)

  Det gis nå mulighet for å for å forlenge prosjektperioden for prosjekter som fikk innvilget støtte gjennom omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringene Nye 300 millioner kroner til omstilling av event- og reiselivsnæringene (innovasjonnorge.no)

  Les mer informasjon her.

  Andre statlige tiltak: