Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Våre krisetiltak for norske bedrifter

   Foto: Getty Images
  Foto: Getty Images

  Innovasjon Norge fikk økte budsjetter og mulighet til å bidra ekstra til omstilling av næringslivet i 2020. Disse ordningene blir i all hovedsak ikke videreført neste år.

  Innovasjon Norge fikk i 2020 flere nye oppdrag og ekstraordinære bevilgninger som ledd i regjeringens og Stortingets koronatiltak. Dette gjorde det mulig for oss å styrke det finansielle tilbudet betydelig, både gjennom tilpasninger i vårt normale finansieringstilbud og innføring av ekstraordinære virkemidler. Innovasjon Norge har aldri før vært i posisjon til å støtte så mange prosjekter i løpet av et år. Så langt i år har vi tildelt mer enn 11,5 milliarder til innovasjons – og omstillingsprosjekter i hele landet.

  Tilbud fra Innovasjon Norge er finansiert over offentlige bevilgninger. I Statsbudsjettet 2021 mottar ikke Innovasjon Norge ekstraordinære bevilgninger til innovasjonstilskudd og oppstartfinansiering. Det betyr at det finansielle tilbudet for de fleste av våre ordninger reduseres sammenlignet med kriseåret 2020. I 2021 vil Innovasjon Norge også ha ekstraordinære oppdrag, men da primært innenfor reiseliv og nærskipsfart. 

  Hva betyr det for deg som ikke har fått svar på din søknad?

  Saker som ikke er besluttet innen 21.12.2020 vil behandles under vilkår gjeldende fra 1.1.2021.  Grunnen til dette er at de ekstraordinære rammene fra 2020 er brukt opp, og derfor må prosjektene som har søkt finansiering vurderes ut i fra samlede bevilgninger til Innovasjon Norge for 2021. Sakene vil behandles under samme betingelser som Innovasjon Norge hadde før ekstraordinære bevilgninger og endringer i det finansielle tilbudet. Søknader vil vurderes som normalt mot relevante finansieringsordninger, og du vil kontaktes av din rådgiver. 

   

  Dette er de tiltakene som videreføres i 2021

  Lånevilkår 

  Avdragsutsettelse på lån 
  Har du økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Vi innvilger i hovedsak ett års avdragsutsettelse. Søk om avdragsutsettelse 

   

  Landbruk

  Utviklingsprogrammet for reindrifts- og landbruksbasert vekst og verdiskaping 
  Vi introduserer en ny tilskuddsordning for å støtte ordinære bedriftsutviklings- og investeringsprosjekter. Samtidig åpner vi også for å kunne søke om midler til forprosjekter. 
  Vi øker også tilskuddssatsene for bedriftsnettverk og for bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt for reindriftsnæringen.

   

  Ny tilskuddsordning til store publikumsåpne arrangementer

  Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for store publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren. Eksempler er ulike messer (inkludert fagmesser), matfestivaler og tivoli med ventet besøkstall på minst 350 personer som var planlagt avholdt mellom 5. mars og 31. desember 2020.

  Les mer

  Andre statlige tiltak: