Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Våre krisetiltak for norske bedrifter

   Foto: Getty Images
  Foto: Getty Images

  Som følge av koronakrisen har Innovasjon Norge fra og med 15. april lansert to nye tjenester og oppdatert flere av tjenestene vi har fra før av.  

  Dette er en oversikt over de endringene vi gjør i vårt tjenestetilbud fremover. Bedrifter kan ta kontakt og søke fra og med 15. april.

  Her kan du se opptak fra et webinar 15. april, der vi går gjennom endringene

  Dette er tre av tiltakene som kan være til hjelp for din bedrift:

   

  Her ser du alle våre tiltak og endringer:

  Oppstartfinansiering 

  NY TJENESTE: Tilskudd til kommersialisering - fase 2
  Dette er en ny tjeneste hvor vi stiller større krav enn til Kommersialiseringstilskudd - fase 1. For å få Tilskudd til kommersialisering - fase 2 må bedriften ha med en ekstern investor på laget. Les mer om dette. 

  Oppstartlån 
  Maksimalt lånebeløp økes fra 1,5 til 2,4 millioner kroner. Vi reduserer både kravene til egenkapital og kausjon.  
  Vi tilbyr rentefritak i seks måneder ekstra på eksisterende og nye Oppstartlån. Det vil si at samlet rentefrie periode er på to år og seks måneder. Les mer

  Kommersialiseringstilskudd 
  Vi øker andelen tilskudd Innovasjon Norge kan gi fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene til et prosjektGraden av støtte vi kan gi økes til 75 prosent for kommersialiseringstilskudd​. Les mer

  Kombinasjon av tjenester 
  Oppstartsbedrifter kan nå altså motta både Markedsavklaringstilskudd, Tilskudd til kommersialisering - fase 1, Tilskudd til kommersialisering - fase 2, samt Oppstartlån

  Krisementor
  Vi har utvidet mentortjenesten i forbindelse med koronapandemien, og tilbyr innovative bedrifter en mentor som hjelper din bedrift med akutt hjelp i inntil 10 timer. Les mer

   

  Innovative vekstbedrifter

  NY TJENESTE: Ekstraordinært Innovasjonstilskudd  
  Dette er en tjeneste myntet på norske bedrifter som bygger sin vekststrategi på innovasjon. Tilskuddene skal bidra til at bedriftene kan videreføre gode innovasjonsprosjekter, eller legge til rette for nye utviklingsprosjekter. Les mer

  Innovasjonslån 
  Vi øker makslån per kunde fra 25 millioner til 50 millioner, og kan tilby rentefritak i ett år og avdragsfrihet i to år. Les mer

  Innovasjonskontrakter og Miljøteknologiordningen 
  Innenfor Miljøteknologiordningen og Innovasjonskontrakter åpner vi for forprosjekter. Kravet til bidrag fra pilotkunder i forbindelse med Innovasjonskontrakter halveres. Mulighetene for finansiering er like gode for disse ordningene som for Ekstraordinært Innovasjonstilskudd. Miljøteknologiordningen har mer midler enn noensinne. Les mer

   

  Helsesektoren

  Kobling av bedrifter med de som har behovene
  Vi samarbeider med Sykehusinnkjøp, Norway Health Tech og flere om ekstra tiltak for å koble norske bedrifter som kan utvikle eller levere løsningene med dem som har behovene, og for å bidra til å finansiere det. Dette gjelder prosjekter som produserer i Norge. Les mer om vårt samarbeid med helsesektoren

  Løsninger for Covid 19-respons innen helse i utviklingsland
  Mange utviklingsland vil være spesielt sårbare i denne globale krisen. Har du en nyskapende løsning som kan hjelpe utviklingsland å løse utfordringer innen helse? Visjon 2030 kan være med å finansiere prosjektet. Les mer

   

  Lånevilkår 

  Avdragsutsettelse på lån 
  Har du økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Vi innvilger i hovedsak ett års avdragsutsettelse. Søk om avdragsutsettelse 

  Lavere renter
  Innovasjon Norge setter ned rentene med 1,0 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån (inkluderer blant annet Innovasjonslån og Oppstartlån).  

  Lavere krav til sikkerhet og hensyn til forsinkelser 
  Vi åpner for at Innovasjon Norge kan etablere innovasjons- og risikolån med lavere krav til sikkerhet enn vi normalt krever.  

   

  Landbruk

  Bedriftsutviklings- og investeringsmidler
  Vi åpner opp for tilleggsfinansiering av prosjekter som har fått vesentlig økning i kostnadene som følge av fall i kronekursen. Les mer

  Utviklingsprogrammet for reindrifts- og landbruksbasert vekst og verdiskaping 
  Vi introduserer en ny tilskuddsordning for å støtte ordinære bedriftsutviklings- og investeringsprosjekter. Samtidig åpner vi også for å kunne søke om midler til forprosjekter. 
  Vi øker også tilskuddssatsene for bedriftsnettverk og for bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt for reindriftsnæringen.

  Reiseliv

  Ny tilskuddsordning for reiselivsnæringen
  Regjeringen har etablert en tilskuddsordning på 250 millioner kroner til reiselivsnæringen. Reiselivsbedrifter i Norge kan søke om midler innen 15. september 2020.
  Les mer

  Pakkereiseaktører
  Lån og tilskudd for pakkereisearrangørers refusjoner av pakkereiser og sammensatte arrangementer som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni 2020.
  Les mer

  Kompensasjonsordningen for lovpålagt vedlikehold for foretak med driftstillatelse under lov om taubaner og lov om fornøyelsesinnretninger
  For å bidra til å sikre at foretak med stort omsetningsfall som følge av myndighetenes smitteverntiltak får midler til å gjennomføre lovpålagt vedlikehold i henhold til lov om fornøyelsesinnretninger og lov om taubane, har regjeringen etablert en tilskuddsordning på 250 mill. kroner.
  Les mer

   

  Andre statlige tiltak: