Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Våre krisetiltak for norske bedrifter

   Foto: Getty Images
  Foto: Getty Images

  Innovasjon Norge fikk økte budsjetter og mulighet til å bidra ekstra til omstilling av næringslivet i 2020. Noen av disse tiltakene blir videreført i 2021.

  Regjeringen la 29. januar 2021 fram forslag om økonomiske tiltak på til sammen 16,3 mrd som skal stimulere til aktivitet, omstilling og forberede gjenåpning.

  • økning på 500 millioner i innovasjonstilskudd
  • økning på en milliard kroner til å forlenge omstillingsordningen for event-, reiseliv- og deler av serveringsnæringene (søknadsfrist var 7. april)
  • 260 mill. kroner til videreføring av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer
   Les mer om disse tiltakene 

   

  Disse tiltakene er videreført i 2021:

  Ekstraordinært innovasjonstilskudd

  Tilskudd til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst. Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.
  Les mer om Ekstraordinært innovasjonstilskudd

   

  Lånevilkår 

  Avdragsutsettelse på lån 
  Har du økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Vi innvilger i hovedsak ett års avdragsutsettelse. Søk om avdragsutsettelse 

   

  Landbruk

  Utviklingsprogrammet for reindrifts- og landbruksbasert vekst og verdiskaping 
  Vi introduserer en ny tilskuddsordning for å støtte ordinære bedriftsutviklings- og investeringsprosjekter. Samtidig åpner vi også for å kunne søke om midler til forprosjekter. 
  Vi øker også tilskuddssatsene for bedriftsnettverk og for bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt for reindriftsnæringen.

   

  Reiseliv

  Omstillingsordning for eventbransjen

  Eventbransjen er fortsatt sterkt berørt av smitteverntiltakene og endringer i markedet i forbindelse med koronapandemien. Bortfall av kunder og inntekter har gitt en ekstraordinær situasjon. Gjennom denne ordningen kan bedrifter tilknyttet eventbransjen søke om støtte til å gjennomføre utviklings- og omstillingstiltak. Les om omstillingsordningen for eventbransjen.

   

  Andre statlige tiltak: