Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Våre krisetiltak for norske bedrifter

   Foto: Getty Images
  Foto: Getty Images

  Innovasjon Norge fikk økte budsjetter og mulighet til å bidra ekstra til omstilling av næringslivet i 2020. Noen av disse tiltakene blir videreført i 2021.

  For deg som ikke har fått svar på din søknad sendt i 2020.

  Saker som ikke ble besluttet innen 21.12.2020 vil behandles under vilkår gjeldende fra 1.1.2021. Grunnen til dette er at de ekstraordinære rammene fra 2020 er brukt opp, og derfor må prosjektene som har søkt finansiering vurderes ut i fra samlede bevilgninger til Innovasjon Norge for 2021. Sakene vil behandles under samme betingelser som Innovasjon Norge hadde før ekstraordinære bevilgninger og endringer i det finansielle tilbudet. Søknader vil vurderes som normalt mot relevante finansieringsordninger, og du vil kontaktes av din rådgiver. 

   

  Nytt!

  Regjeringen la 29. januar fram forslag om økonomiske tiltak på til sammen 16,3 mrd som skal stimulere til aktivitet, omstilling og forberede gjenåpning.

  • økning på 500 millioner i innovasjonstilskudd
  • økning på en milliard kroner til å forlenge omstillingsordningen for event-, reiseliv- og deler av serveringsnæringene
  • 260 mill. kroner til videreføring av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer
   Les mer om disse tiltakene 

  Forslaget skal nå behandles i Stortinget. Foreløpig dato for behandling er 23. februar. I etterkant av en beslutning i Stortinget vil Innovasjon Norge motta formelle oppdragsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet, som vil legge grunnlag for innretning av de nye bevilgningene.

   

  Disse tiltakene er videreført i 2021

  Lånevilkår 

  Avdragsutsettelse på lån 
  Har du økonomiske utfordringer som følge av koronapandemien er det anledning til å søke avdragsutsettelse på lån i Innovasjon Norge. Vi innvilger i hovedsak ett års avdragsutsettelse. Søk om avdragsutsettelse 

   

  Landbruk

  Utviklingsprogrammet for reindrifts- og landbruksbasert vekst og verdiskaping 
  Vi introduserer en ny tilskuddsordning for å støtte ordinære bedriftsutviklings- og investeringsprosjekter. Samtidig åpner vi også for å kunne søke om midler til forprosjekter. 
  Vi øker også tilskuddssatsene for bedriftsnettverk og for bedriftsutviklings- og investeringsprosjekt for reindriftsnæringen.

   

  Reiseliv

  Omstillingsordning for eventbransjen

  Eventbransjen er fortsatt sterkt berørt av smitteverntiltakene og endringer i markedet i forbindelse med koronapandemien. Bortfall av kunder og inntekter har gitt en ekstraordinær situasjon. Gjennom denne ordningen kan bedrifter tilknyttet eventbransjen søke om støtte til å gjennomføre utviklings- og omstillingstiltak. Les om omstillingsordningen for eventbransjen.

   

  Tilskuddsordning til store publikumsåpne arrangementer

  Regjeringen har etablert en tilskuddsordning for store publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren. Eksempler er ulike messer (inkludert fagmesser), matfestivaler og tivoli med ventet besøkstall på minst 350 personer som var planlagt avholdt mellom 5. mars og 31. desember 2020.

  Les mer

   

  Andre statlige tiltak: