• EN
 • Logg inn
 • Investeringsstøtte til SMB (GBER art. 17)

  Støtteformål

  Investeringer i forbindelse med etablering av en ny virksomhet, utvidelse av en eksisterende virksomhet, diversifisering av produksjonen til nye produkter eller grunnleggende endring av produksjonsprosessen i en eksisterende virksomhet.

   

  Kjøp av aktiva (innmaten) i en virksomhet som avvikles eller ville blitt avviklet om den ikke ble kjøpt opp, forutsatt at kjøper er uavhengig (dvs. ingen eierandel) av den tidligere virksomheten. I tilfelle overdragelsen skjer fra en liten bedrift til tidligere eiere og/eller ansatte, er det ikke et krav at kjøper er uavhengig. Kjøp av aksjer kan aldri støttes.   

   

  Støtteberettigede kostnader

   

  Investeringer i materielle og immaterielle aktiva:

  Fast eiendom, bygninger, anlegg, maskiner og utstyr (både nytt og brukt) samt utgifter til patenter, lisenser, knowhow eller andre immaterielle rettigheter (IPR). IPR må bli brukt eksklusivt av virksomheten som mottar støtten, må kunne avskrives, må være kjøpt til markedspris fra tredjepart uavhengig av kjøper og må være eid av støttemottaker i minst 3 år. Kostnader til forberedende studier og konsulentbistand knyttet til investeringsprosjekter kan ikke inngå i støtteberettigede kostnader. Støtte til konsulentbistand (for SMB) kan imidlertid støttes under GBER art. 18.

  Støtteintensitet

  Maksimal støttesats til mellomstore bedrifter er 10 % og til små 20 % av støtteberettigede kostnader. 

  Unntak

  Investeringsstøtte over EUR 7,5 mill. pr. virksomhet pr. investeringsprosjekt må notifiseres til ESA.