Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Støtte til etablering og oppstart (GBER art. 22)

  Støtteformål

  Støtte til nyetablerte små, ikke børsnoterte bedrifter i de 5 første årene etter at bedriften ble registrert, forutsatt at den:
  a) ikke har overtatt aktiviteten fra en annen bedrift,
  b)  ennå ikke har utbetalt utbytte/konsernbidrag, og
  c)  ikke er etablert gjennom en fusjon.​

  Bedriftsstørrelse

  Små bedrifter. For andre bedrifter, må fremdeles støtte til etablering og oppstart gis etter reglene for bagatellstøtte eller eventuelt andre støttekategorier i gruppeunntaks-regelverket som tjenesten er meldt i henhold til. ​

  Støtteberettigede kostnader

  Støtte kan gis til alle typer kostnader med unntak for støtte til eksport.

  Alle eksportfremmende tiltak i tråd med retningslinjene for SMB-støtte; konsulentbistand​ og deltakelse på messer​, kan imidlertid støttes

  Støtteformer

  Risikolån:

  • 10 år løpetid
  • lånebeløp: EUR 1 mill. og inntil EUR 1,5 mill. i det distriktspolitiske virkeområdet. For løpetid mellom 10 og 5 år kan beløpet multipliseres med forholdet mellom 10 og lånets løpetid. For løpetid under 5 år kan beløpet multipliseres med 10/5, dvs. beløpet kan dobles.


  Garantier: 

  • 10 år løpetid
  • garantibeløp: EUR 1,5 mill. og inntil EUR 2,25 mill. i det distriktspolitiske virkeområdet. For løpetid mellom 10 og 5 år kan beløpet multipliseres med forholdet mellom 10 og garantiens løpetid. For løpetid under 5 år kan beløpet multipliseres med 10/5, dvs. beløpet kan dobles.
  • Garantien kan ikke dekke mer enn 80 % av underliggende lån/kreditt.

  Tilskudd:

  • tilskuddsbeløp: EUR 400 000 og EUR 600 000 i det distriktspolitiske virkeområdet.