• EN
 • Logg inn
 • Støtte til investeringer i gjenvinning og gjenbruk av avfall (GBER art. 47)

  Støtteformål

  Investeringer i anlegg for gjenvinning og gjenbruk av avfall fra andre virksomheter.

  Støtteberettigede kostnader

  De ekstra investeringskostnadene som kreves for å oppnå bedre eller mer effektive gjenvinnings- eller gjenbruksanlegg, sammenlignet med konvensjonelle anlegg med samme kapasitet som ville ha blitt bygget uten støtten.

  Unntak

  Støtten skal ikke indirekte lette forurensere fra en byrde de skal bære i henhold til EU-lovgivningen eller en byrde som bør anses som en alminnelig kostnad ved virksomheten.

  Støttebeløp over EUR 15 mill. pr. virksomhet pr. prosjekt må notifiseres til ESA.

  Støtteintensitet

  Maksimal støttesats er 35 % av støtteberettigede kostnader. Støttesatsen kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små (SMB-bonus).

  I tillegg kan støttesatsen forhøyes med 5 % innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (regional-bonus).

  Merknader

  Det er et vilkår at de gjenvunnede eller resirkulerte materialene uten støtten ville blitt kastet eller behandlet på en mindre miljøvennlig måte. Støtte til andre aktiviteter for anvendelse av avfall enn gjenvinning kan ikke støttes. Investeringen må ikke bare øke etterspørselen etter gjenvinningsmaterialer uten samtidig å øke innsamlingen av dem. Investeringen må gå lenger enn dagens teknologi (state of the art). Dette vil normalt være investeringer i nye og innovative teknologier som er forbundet med teknologisk risiko og som ikke er oppskalering/optimalisering av eksisterende teknologi.