• EN
  • Logg inn
  • Fond

     Westend61
    Westend61

    Innovasjon Norge jobber også med egenkapital. Dette er kommersielle investeringer som gjøres i oppstart- og vekstbedrifter gjennom ulike fond. 

    Innovasjon Norge oppretter fondene på vegne av staten, og Innovasjon Norge velger ut forvaltningsmiljøer som foretar seleksjon og investerer i bedriftene. Formålet med fondene er at offentlig kapital skal utløse mer risikokapital fra private investorer. Bedrifter som ønsker finansiering gjennom fond må selv kontakte forvaltningsmiljøene.