• EN
 • Logg inn
 • Ko-investeringsfond for Nord-Norge

   Felix
  Felix

  Ko-investeringsfondet for Nord-Norge (KIFFINN) er et fond som investerer i bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark. Innovasjon Norge har opprettet fondet på vegne av regjeringen, og hensikten er at private investorer skal delta med minimum 50 prosent av investeringsbeløpene.

  Fondet er innrettet slik at de statlige pengene investeres i bedrifter sammen med private investorer, som selv skal velge ut og følge opp investeringene. Innovasjon Norge forvalter fondet og godkjenner investorer på forhånd. De offentlige investeringene har en øvre ramme på 20 millioner kroner for hver investering, og vil derfor sammen med en privat investor kunne tilføre én enkelt bedrift 40 millioner kroner over flere år. Det er ingen begrensning på hvor mye kapital private aktører kan bidra med, så den totale kapitaltilførselen kan også være høyere.

  For investorene gir den statlige finansieringen dem mulighet til å spre sine investeringer på flere prosjekter sammen med en sterk finansiell partner, og bedriftene får mulighet til å fokusere på utviklingen av selskapet i en kritisk vekstfase. Investorene bidrar også med kompetanse og nettverk i oppfølgingen av bedriftene.