Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020

  Som en del av regjeringens tiltak for å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for norsk økonomi, har Innovasjon Norge fått økte rammer til innovasjonstilskudd rettet mot bedrifter med vekstambisjoner. Tilskudd til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst. Dette er en midlertidig tilskuddsordning som kun gjelder i 2020.

  NB! Vi rekker beklageligvis ikke å behandle alle innkomne søknader før utgangen av 2020. Det gjelder særlig søknader innsendt i november og desember. I så fall vil de aktuelle søknadene (etter 1. januar) bli vurdert for andre ordninger hos Innovasjon Norge – herunder Miljøteknologiordningen, Innovasjonskontrakter og Innovasjonslån.

  Hvem kan søke?

  Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Målgruppen har ambisjoner om å styrke bedriftens konkurransekraft og posisjonere bedriften for internasjonale markeder. Gjennomføring av et innovasjonsprosjekt ansees som nødvendig for å nå denne ambisjonen.

  Oppstartsselskaper skal primært henvises til oppstartsordninger.

  Det er mulig for bedrifter i alle størrelser å søke finansiering til innovasjonsprosjekter. Store bedrifter vil ikke kunne motta støtte som i Statsstøtteregelverket er forbeholdt SMB.

  Hva slags prosjekter kan få finansiering?

  Et innovasjonsprosjekt skal utvikle eller forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. I utgangspunktet kan mange aktiviteter, som skal til for å lykkes med utvikling eller implementering av nye løsninger, vurderes som grunnlag for finansiering.

  Prosjektet kan omfatte en innledende strategiprosess og tilhørende kompetanseutvikling, utviklingsaktiviteter og testing, samt implementering av ny produksjonsprosess, ny organisasjonsmodell eller ny forretningsmodell. Hvilke kostnader som inkluderes avhenger av prosjektets aktiviteter og bedriftens størrelse (regulert av statsstøtteregelverket).

  Disse aktivitetene kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

  • Strategiutvikling
  • Kompetanseutvikling - opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
  • Forstudier/-prosjekt 
  • FoU-aktiviteter
  • Investeringer
  • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder, og implementering av nye organisasjonsmetoder.

  Mer informasjon om aktiviteter i et innovasjonsprosjekt.

  Aktiviteter som regnes som ordinær drift kan ikke inngå, og det er ikke mulig å gi tilskudd til prosjekter som allerede er helt eller delvis gjennomført. Søknaden til Innovasjon Norge må sendes før prosjektet igangsettes. Innovasjonsløpet kan deles opp i flere faser/søknader der det er naturlig (les mer under ekspandabelt punkt «Mer om godkjente kostnader» lenger ned på siden).

  Hvor mye kan Innovasjon Norge bidra med?

  Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet. Innovasjon Norges bidrag er et supplement til bedriftens egenfinansiering, som kan være tilgjengelig likviditet i bedriften, sannsynliggjort fremtidig finansiering over driften, ny tilført egenkapital/ansvarlig lån eller banklån. 

  Prinsippet om balansert finansiering innebærer en vurdering av om eier og bank deltar i rimelig grad. Offentlig finansieringsandel skal normalt ikke overstige 50%.

  For å få innovasjonslån fra Innovasjon Norge må bedriften sannsynliggjøre betjeningsevne.

  Kriterier for Ekstraordinært Innovasjonstilskudd

  Bedriftens ambisjoner og prosjektets potensial for å styrke bedriften for framtiden, er viktig for alle våre innovasjonstilskudd. Hvem og hva som kvalifiserer for innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge kan du lese mer om her: