• EN
 • Logg inn
 • Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2020

  Som en del av regjeringens tiltak for å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for norsk økonomi, har Innovasjon Norge fått økte rammer til innovasjonstilskudd rettet mot små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner. Tilskudd til innovasjonsprosjekter skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse et potensial for bærekraftig vekst.

  Se opptak fra webinar om tilskudd til innovasjon og utvikling

  Hvem kan søke?

  Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med vekstpotensial. Det er bedrifter som har et innovasjonsprosjekt og som minimum retter seg mot et nasjonalt marked. Bedrifter som allerede har et internasjonalt marked, eller som har potensial for å gå internasjonalt, er også en viktig målgruppe.

  Det er mulig for bedrifter i alle størrelser å søke finansiering til innovasjonsprosjekter. Store bedrifter vil ikke kunne motta støtte som i Statsstøtteregelverket er forbeholdt SMB.

  Hva slags prosjekter kan få finansiering?

  Et innovasjonsprosjekt skal utvikle eller forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. I utgangspunktet kan mange aktiviteter, som skal til for å lykkes med utvikling eller implementering av nye løsninger, vurderes som grunnlag for finansiering.

  Prosjektet kan omfatte en innledende strategiprosess og tilhørende kompetanseutvikling, utviklingsaktiviteter og testing, samt implementering av ny produksjonsprosess, ny organisasjonsmodell eller ny forretningsmodell. Hvilke kostnader som inkluderes avhenger av prosjektets aktiviteter og bedriftens størrelse (regulert av statsstøtteregelverket).

  Disse aktivitetene kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

  • Strategiutvikling
  • Kompetanseutvikling - opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
  • Forstudier/-prosjekt 
  • FoU-aktiviteter
  • Investeringer
  • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder, og implementering av nye organisasjonsmetoder.

  For mer informasjon om aktiviteter i et innovasjonsprosjekt, se lenken nederst:

  Aktiviteter som regnes som ordinær drift kan ikke inngå, og det er ikke mulig å gi tilskudd til prosjekter som allerede er helt eller delvis gjennomført. Søknaden til Innovasjon Norge må sendes før prosjektet igangsettes. Innovasjonsløpet kan deles opp i flere faser/søknader der det er naturlig (les mer under ekspandabelt punkt «Mer om godkjente kostnader» lenger ned på siden).

  Hvor mye kan Innovasjon Norge bidra med?

  Minimumskrav til egenfinansiering er 20 prosent. Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag gjennom å kombinere tilskudd og lån.

  Fordelingen av finansiering på Innovasjon Norge og søker er en individuell vurdering som avhenger av bedriftens størrelse og prosjektets karakter. For å få innovasjonslån fra Innovasjon Norge må du sannsynliggjøre at din bedrift har betjeningsevne. Les mer om kriterier for finansiering av innovasjonsprosjekt.

  Tilskudd fra Innovasjon Norge må være i samsvar med statsstøtteregelverket. Regelverket krever at det ikke gis mer offentlig støtte enn det som er nødvendig for å realisere prosjektet. Innovasjon Norges bidrag er et supplement til bedriftens egne ressurser, eiere og andre finansieringskilder.

  Kriterier for Ekstraordinært Innovasjonstilskudd

  Bedriftens ambisjoner og prosjektets potensial for å styrke bedriften for framtiden, er viktig for alle våre innovasjonstilskudd. Hvem og hva som kvalifiserer for innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge kan du lese mer om her: