• EN
  • Logg inn
  • Cascading grants

    SMB-er kan søke om mindre tilskudd (typisk 60 000 euro) fra Horisont 2020 til prosjektutvikling gjennom såkalte cascading grants. Disse tilskuddene vurderes og finansieres gjennom Horisont 2020-støttede enkeltprosjekter. Søknadsprosessen er ofte svært forenklet.

    Hvilke tilskudd er mest relevante i dag for norske bedrifter:

    (info kommer)

    Se liste over alle tilskudd