Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Risikokapital i Horisont 2020 - InnovFin

  InnovFin er EUs finansiering for innovatører. Det består av skreddersydde tilbud for risikokapital i form av direkte lån til bedrifter, eller via finansielle mellomledd for lån og egenkapital.

  Gjennom Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, øker EU og Den europeiske investeringsbank-gruppen tilgangen til risikokapital for bedrifter og andre som driver med forskning og innovasjon.

  Europa trenger å investere mer i forskning og innovasjon. Manglende finansiering er et av de største hindrene for innovative selskaper. Dette skyldes ofte at selskaper som satser mye på forskning og innovasjon opererer med komplekse produkter og teknologier, uutforskede markeder og immaterielle rettigheter.

  Ved å anvende finansielle instrumenter, sørger EU og den Europeiske investeringsbanken EIB for at også privat kapital bidrar.

  Hvem kan få denne tjenesten?

  Bedrifter kan søke lån, prosjektfinansiering og garantier direkte innenfor enkelte instrumenter. Målgruppen er fortrinnsvis større selskaper og større forsknings- og innovasjonsprosjekter.
  Norske finansaktører, som banker og venturekapitalfond, kan søke om å bli finansielle mellomledd. De som vinner fram og inngår en garantiavtale med Den europeiske investeringsbanken eller blir investert i av Det europeiske investeringsfondet (EIF), vil gi lån til og investere i norske bedrifter.

  På EUs finansportal finner man en oversikt over finansielle mellomledd i hvert enkelt land. [lenke http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/]

  Norske bedrifter og finansaktører kan søke disse mulighetene fordi Norge deltar i Horisont 2020 på linje med EU-landene.