Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Samarbeidsprosjekter i Horisont 2020

  De fleste prosjekter som finansieres av Horisont Europa er samarbeidsprosjekter der bedrifter deltar sammen med forskningsinstitutter, universiteter eller andre partnere. Norge er fullverdig medlem i Horisont Europa så norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.

  Samarbeidsprosjektene lyses ut i tematiske arbeidsprogrammer som skal svare på EUs sju samfunnsutfordringer, i tillegg til industrielle og muliggjørende teknologier. 

  Hvem kan søke?

  I samarbeidsprosjekter kan alle typer bedrifter delta sammen med forskningsinstitutter, universiteter eller andre partnere. Prosjektene må ha minimum tre deltakere fra tre Horisont Europa-land, og svare på utlysninger innen EUs syv samfunnsutfordringer.

  Hva kan det søkes om?

  Støttebeløpet varierer fra 1,5 millioner euro og opp til flere hundre millioner euro avhengig av den enkelte utlysningen i EUs deltagerportal.

  I Horisont 2020 finnes det ulike former for samarbeidsprosjekter der norske bedrifter kan delta.

  Innovation Actions (IA) er markedsnære samarbeidsprosjekter som hovedsakelig er knyttet til å utvikle planer eller design for nye, endrede eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Det kan for eksempel være utvikling av prototyper, testing, demonstrasjon, piloter, produktvalidering i stor skala, og markedsreplikasjon.

  Prosjektene varer typisk i to til tre år, og må ha minimum tre partnere fra tre ulike land. Prosjektene får dekket 70 prosent av de direkte kostnadene, og 25 prosent overhead for indirekte kostnader.

  I Research and Innovation Actions (RIA) er forskning og utvikling kjernen i prosjektet, med mål om å etablere ny vitenskapelig og teknologisk kunnskap eller å utforske om det er mulig å gjennomføre ny eller forbedret teknologi, produkter, prosesser, tjenester eller løsninger. Prosjektene varer gjerne i tre til fire år, og må ha minimum tre partnere fra tre ulike land. Prosjektene får dekket 100 prosent av de direkte kostnadene, og 25 prosent overhead for indirekte kostnader.

  Hva kan Innovasjon Norge og Forskningsrådet bistå med?

  Forskningsrådet er hovedansvarlig for store samarbeidsprosjekter, mens Innovasjon Norge er medansvarlig.

  Ta kontakt med Forskningsrådets kontaktpersoner (nasjonale kontaktpunkter). Se også Forskningsrådets nettsider for mer informasjon om Forskningsrådets tilbud om kurs, søknadshjelp og økonomisk støtte til norske søkere.

  Innovasjon Norge kan støtte norske bedrifter som vil vite mer om mulighetene i Innovation Actions. Ta kontakt med en EU-rådgiver:

  Nyttige lenker