• EN
 • Logg inn
 • Samarbeidsprosjekter i Horisont 2020

  De aller fleste EU-prosjekter er samarbeidsprosjekter der bedrifter deltar sammen med forskningsinstitutter, universiteter eller andre partnere. Norge er fullverdig medlem i Horisont 2020, derfor kan norske bedrifter og forskningsmiljøer delta på linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.

  I Horisont 2020 finnes det ulike former for samarbeidsprosjekter der norske bedrifter kan delta. Samarbeidsprosjektene lyses ut i tematiske arbeidsprogrammer som skal svare på EUs sju samfunnsutfordringer, i tillegg til industrielle og muliggjørende teknologier. Les mer om dette på Europakommisjonens sider om Horisont 2020.

  Innovation Actions

  Innovation Actions er markedsnære samarbeidsprosjekter som hovedsakelig er knyttet til å utvikle planer eller design for nye, endrede eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Det kan for eksempel være utvikling av prototyper, testing, demonstrasjon, piloter, produktvalidering i stor skala, og markedsreplikasjon.

  Prosjektene varer typisk i to til tre år, og må ha minimum tre partnere fra tre ulike land. Prosjektene får dekket 70 prosent av de direkte kostnadene, og 25 prosent overhead for indirekte kostnader.

  Innovasjon Norge kan støtte norske bedrifter som vil vite mer om mulighetene i Innovation Actions. Ta kontakt med en EU-rådgiver

  Research and Innovation Actions

  I Research and Innovation Actions er forskning- og utvikling kjernen i prosjektet, med mål om å etablere ny vitenskapelig og teknologisk kunnskap og/eller å utforske om det er mulig å gjennomføre ny eller forbedret teknologi, produkter, prosesser, tjenester eller løsninger.

  Forskningsrådet tilbyr bedrifter gratis konsulenthjelp til søknadsskriving, kurs for deg som skal søke Horisont 2020 og økonomisk støtte til norske søkere.

  Prosjektene varer gjerne i tre til fire år, og må ha minimum tre partnere fra tre ulike land. Prosjektene får dekket 100 prosent av de direkte kostnadene, og 25 prosent overhead for indirekte kostnader.

  Ta kontakt med Forskningsrådet for mer informasjon.


  Utlysningene i Horisont 2020 publiseres på Europakommisjonens deltakerportal. Her står det spesifisert hvilken type prosjekter det dreier seg om.

  Prosjektetableringsstøtte

  Norske aktører som skal søke Horisont 2020 kan få ulike former for støtte til å etablere prosjektene fra Norges Forskningsråd

  Mer informasjon om Horisont 2020