• EN
 • Logg inn
 • SMB-instrumentet: For innovative bedrifter med store muligheter

  SMB-instrumentet er tilgjengelig for innovative SMB-er med stort potensial for vekst og internasjonale ambisjoner. Ordningen tilbyr finansiering, coaching og akseleratortjenester.

  SMB-instrumentet er del av EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

  Ordningen er åpen for små og mellomstore bedrifter som søker alene eller sammen med flere andre SMB-er. Tematisk er ordningen helt åpen.
  SMB-instrumentet gir støtte i to faser:

  Fase 1: Konseptavklaring

  Fase en varer maksimalt seks måneder. I denne fasen skal bedriften analysere risiko og markedsmuligheter. IPR og design er andre viktige områder som må vurderes i denne fasen. Finansieringen er en fast sum på 50.000 euro. I tillegg får man støtte i arbeidet fra Enterprise Europe Network og fra utvalgte coacher.

  Se hvilke prosjekter som har fått støtte


  Fase 2: Innovasjonsprosjekt

  I denne fasen skal bedriften videreutvikle innovasjonen. Det er rom for aktiviteter som demonstrasjoner, testing, utvikling av prototyper, pilotering, oppskalering og markedstilpasning.

  Et typisk støttebeløp vil ligge mellom 1 og 2,5 millioner euro. Prosjektene bør ha en varighet på et til to år. Også i fase 2 er det tilbud om oppfølging og coaching.

  Etter fase 2 skal prosjektet være klart for markedet.
  For bedrifter som er forbi konseptavklaring er det mulig å søke direkte for fase 2.

  Nytt tilbud til fase 2-bedrifter: Markedsorientering, kundeorientering og pitche-trening

  Innovasjon Norge tilbyr workshops for å forbedre de delene av fase 2-søknaden som går på markedsorientering og kundeorientering.
  Vi tilbyr også pitche-trening til selskaper som skal pitche sitt fase 2-prosjekt foran EUs jury for SMB-instrumentet. Treningen foregår over skype eller video i en-til-en-økter med ekstern coach. Ta kontakt med din regionale EU-rådgiver dersom du blir invitert til intervju og ønsker dette tilbudet. Det er gratis.

  Business Acceleration Services

  Vinnerne av SMB-instrumentets fase 1 og 2 får tilbud om Business Acceleration Services fra EU. Det skal hjelpe bedriftene skalere og vokse internasjonalt. Tjenestene inkluderer matchmaking med nye forretningsforbindelser, tilgang til risikokapital, kurs og tilgang til nettverk av bedrifter, coacher, partnere og investorer.
  Les mer om Business Acceleration Services.

  Søknadsfrist

  Du kan søke når som helst. I stedet for søknadsfrister har SMB-instrumentet såkalte cut off-datoer, og evaluerer de søknadene som er kommet inn på fire datoer i året for begge fasene.
  Cut off-datoene finner du her.

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  Søknadene vurderes i Brussel. Fase 2-søknader går gjennom en totrinns evaluering, der de beste søknadene etter trinn en inviteres til å pitche for en jury i Brussel.

  Les mer om evalueringsprosessen her.

  Nyttige lenker:

  Hovedside for SMB-instrumentet 

  Deltakerportalen finner du her 

  Du kan også få støtte fra Forskningsrådet til å skrive søknader til SMB-instrumentet. Les mer om ordningen her.

  Prosjektdatabase for SMB-instrumentet