• EN
 • Logg inn
 • EIC Accelerator (SMB-instrumentet): Store muligheter for innovative bedrifter

  EIC Accelerator er tilgjengelig for innovative SMB-er med internasjonale ambisjoner og stort potensial for vekst. Ordningen tilbyr finansiering, coaching og akseleratortjenester.

  Finansieringsordningen SMB-Instrumentet har byttet navn til EIC Accelerator og er del av European Innovation Council (EIC) i EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. EIC støtter forskere og bedrifter som utvikler banebrytende innovasjoner med høy risiko, og med potensial til å skape nye markeder, flere arbeidsplasser, vekst og velstand i Europa. 

  Hva er nytt i EIC Accelerator: 

  • SMB-instrumentet fase 1 ble avviklet 5. september i 2019.
  • Den tidligere fase 2 bytter navn til EIC Accelerator.
  • I tillegg til tilskudd på inntil 25 millioner kroner vil det i EIC Accelerator være mulig å søke om blended finance. Det innebærer en kombinasjon av tilskudd på inntil 25 millioner kroner og egenkapital på inntil 150 millioner kroner.
  • Fra 9. oktober er det kun enkeltbedrifter som kan søke, ikke konsortier. 

  Les mer om EIC Accelerator her.

  Se hvilke prosjekter som har fått støtte.

  Markedsorientering, kundeorientering og pitche-trening

  Innovasjon Norge tilbyr workshops for å forbedre de delene av søknaden som går på markedsorientering og kundeorientering. Vi tilbyr også pitche-trening til selskaper som skal pitche sitt prosjekt foran EUs jury for EIC Accelerator. Treningen foregår over skype eller video i en-til-en-økter med ekstern coach. Ta kontakt med din regionale EU-rådgiver dersom du blir invitert til intervju og ønsker dette tilbudet. Tilbudet er gratis.

  Business Acceleration Services

  Bedrifter med gjennomslag i EIC Accelerator får tilbud om Business Acceleration Services fra EU. Det skal hjelpe bedriftene å skalere og vokse internasjonalt. Tjenestene inkluderer matchmaking med nye forretningsforbindelser, tilgang til risikokapital, kurs og tilgang til nettverk av bedrifter, coacher, partnere og investorer.

  Les mer om Business Acceleration Services.

  Søknadsfrist

  Du kan søke når som helst. I stedet for søknadsfrister har EIC Accelerator såkalte cut off-datoer, og evaluerer de søknadene som er kommet inn på fire datoer i året. Cut off-datoene finner du her.

  Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

  Søknadene vurderes i Brussel. Søknadene går gjennom en to-trinns evaluering, der de beste søknadene etter første evalueringsrunde inviteres til å pitche for en jury i Brussel.

  Les mer om evalueringsprosessen her.

   

  Se presentasjonen (pdf)

  Q&A EIC-A Green Deal (pdf)

   

  Nyttige lenker:

  Hovedside for SMB-instrumentet 

  Deltakerportalen

  Du kan også få støtte fra Forskningsrådet til å skrive søknader til EIC Accelerator. Les mer om ordningen her.

  Prosjektdatabase for EIC Accelerator