Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • EIC Accelerator

  EIC Accelerator er tilgjengelig for innovative små- og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner og stort potensial for vekst. Ordningen tilbyr finansiering, coaching og akseleratortjenester.

  Finansieringsordningen EIC Accelerator er del av et nytt innovasjonsråd, European Innovation Council (EIC). EIC støtter forskere og bedrifter som utvikler banebrytende innovasjoner med høy risiko, og med potensial til å skape nye markeder, flere arbeidsplasser, vekst og velstand i Europa.

  Hvem kan søke?

  Kun enkeltbedrifter kan søke, ikke konsortier. Utlysninger er tematisk åpne.

  Hva kan det søkes om?

  I tillegg til tilskudd på inntil 25 millioner kroner vil det i EIC Accelerator være mulig å søke om kombinasjonsfinansiering (blended finance). Det innebærer en kombinasjon av tilskudd på inntil 25 millioner kroner og egenkapital på inntil 150 millioner kroner.

  Les mer om EIC Accelerator på Europakommisjonens nettsider.

  Se hvilke prosjekter som har fått støtte.

  Hva kan vi bistå med?

  • Markedsorientering, kundeorientering og pitche-trenin
   Vi tilbyr workshops for å forbedre de delene av søknaden som går på markedsorientering og kundeorientering. Vi tilbyr også pitche-trening til selskaper som skal pitche sitt prosjekt foran EUs jury for EIC Accelerator. Treningen foregår over skype eller video i en-til-en-økter med ekstern coach. Ta kontakt med din regionale EU-rådgiver dersom du blir invitert til intervju og ønsker dette tilbudet. Tilbudet er gratis.
  • Business Acceleration Services
   Bedrifter med gjennomslag i EIC Accelerator får tilbud om Business Acceleration Services fra EU. Det skal hjelpe bedriftene å skalere og vokse internasjonalt. Tjenestene inkluderer matchmaking med nye forretningsforbindelser, tilgang til risikokapital, kurs og tilgang til nettverk av bedrifter, coacher, partnere og investorer.

  Les mer om Business Acceleration Services.

  Søknadsfrist og behandling av søknad

  I stedet for søknadsfrister har EIC Accelerator såkalte cut off-datoer, og evaluerer de søknadene som er kommet inn på fire datoer i året. Siste cut-off i 2020 var 7. oktober. Neste cut-off kommer på nyåret (dato fremdeles ikke fastsatt).

  Søknadene vurderes i Brussel. Søknadene går gjennom en to-trinns evaluering, der de beste søknadene etter første evalueringsrunde inviteres til å pitche for en jury i Brussel.