Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Grønt investeringstilskudd i distriktene

  To menn i verneutstyr jobber foran en pc
  Foto: Getty Images

  Grønt investeringstilskudd retter seg mot industribedrifter som skal gjennomføre større investeringsprosjekter i det distriktspolitiske virkeområdet. Prosjektene må ha positiv miljøeffekt og ha som mål å bidra til utviklingen av helhetlige og sirkulære verdikjeder.

  Grønt investeringstilskudd er et tiltak for å få til dette, og rammen for 2023 er 100 millioner kroner.

  Hvem kan søke grønt investeringstilskudd?

  Tilskuddet retter seg mot industribedrifter i det distriktspolitiske virkeområdet.

  Det legges til grunn for all finansiering fra Innovasjon Norge at bedriften ivaretar prinsipper for ansvarlig næringsliv og har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. 

  Hva slags prosjekter kan få tilskudd?

  Felles for prosjekter som mottar grønt investeringstilskudd er at de bidrar til grønn omstilling, verdiskaping og sysselsetting.  Prosjektets miljøeffekt må være vesentlig og tallfestet. Søker må redegjøre for forutsetningene og sammenlikne med beste tilgjengelige alternativ. Prosjekter som prioriteres skal kvalifisere for i EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter. Mer informasjon om EUs taksonomi lenger ned på siden.   

  Prosjekter som underbygger utviklingen av helhetlige og sirkulære verdikjeder prioriteres.

  Grønt investeringstilskudd skal avlaste risiko og utløse større investeringsprosjekter. Dette omfatter samlede investeringer i materielle og immaterielle eiendeler i størrelsesorden 100 mill. kroner eller mer.

  Tilskuddet retter seg mot bedrifter som skal gjøre investeringer i egen produksjonslinje, i den hensikt å produsere og selge løsninger som adresserer miljøutfordringer. Dette kan omfatte produksjon av teknologi for fornybar energiproduksjon, energisystem og energieffektivisering, men også renseteknologi for vann og luft. Det omfatter også materialgjenvinning der dette mer miljøvennlig enn dagens håndtering av avfallsfraksjonene.

  Grønt investeringstilskudd kan dessuten gå til investeringer i maskiner, utstyr og immaterielle eiendeler som gjør etablerte bedrifter i stand til å redusere klimagassutslipp i egen produksjon. Dette kan for eksempel omfatte overgang til sirkulære produksjonsprosesser og energieffektiviseringstiltak.  Investeringen vil resultere i en varig endring av bedriftens produksjon slik at miljøbelastningen reduseres vesentlig.