• EN
 • Logg inn
 • Innovasjonslån

   GettyImages
  GettyImages

  Innovasjonslån kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering.

  Hvem kan få innovasjonslån? 

  Innovasjonslån er i hovedsak et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet og i alle næringer og bransjer, men tilbudet gjelder også store bedrifter. Innovasjonslån er i utgangspunktet ikke begrenset til bestemte formål. 

  I småbedrifter og i store bedrifter i distriktene er det også anledning til toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr. 

  Prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad om finansiering, kan dessverre ikke motta lån. 

  Hvor mye kan du søke om? 

  Vi kan normalt finansiere inntil 50 prosent av kapitalbehovet.

  Innovasjonslån kan inngå i en helhetlig finansieringsløsning sammen med våre egne lavrisikolån, eller som et selvstendig tilbud i kombinasjon med finansiering fra en lokal bank. Et samarbeid med en lokal bankforbindelse betyr økte kreditter, fordi banken og Innovasjon Norge sammen har mulighet for å strekke seg litt lenger. 

  Kort om betingelser 

  Rentene for innovasjonslån ligger noe høyere enn for godt pantesikrede lavrisikolån, og avdragstiden tilpasses prosjekttype. Lånet kan ikke benyttes til å finansiere løpende driftsutgifter i virksomheten. 

  Avdragstiden er normalt ikke mer enn ti år, og avdragsfrie perioder kan avtales. I noen prosjekter kan det også være aktuelt med en rentefri periode. Vi kan også gi betingede innovasjonslån. Dette er lån til utviklingsprosjekter med ettergivelsesadgang på inntil 50 prosent dersom prosjektet mislykkes. For slike betingede lån kan Innovasjon Norge kreve avkastning knyttet til suksess i prosjektet ut over den vanlige renten. 

  Lånene utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er revisorbekreftet. Delutbetaling ved oppnådde milepæler kan avtales. 

  Rentebetingelser på innovasjonslån: 
  Nominell rente 4,20 % (fra 15.4.2020 for løpende lån) 
  Etableringsprovisjon – 0,5 % 

  Bedre rentebetingelser gjennom European Investment Fund 
  I januar 2017 inngikk Innovasjon Norge en samarbeidsavtale med European Investment Fund (EIF) under instrumentet InnovFin SME Guarantee i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Dette samarbeidet øker Innovasjon Norges utlånskapasitet. 

  Innovasjonslån som omfattes av samarbeidet må være på minimum 4 millioner og maksimalt 50 millioner kroner, ha en nedbetalingstid på maksimalt ti år og oppfylle definerte kriterier for vekst og innovasjon.  

  Renten på lån som er garantert av EIF er 3,95 %.
  Etableringsprovisjonen er 0,5 %.

   

  eif-logos.png