Innovasjonspartnerskap

 Getty Images
Getty Images

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. 

Hvem kan søke?

Offentlige virksomheter som forvalter samfunnsoppgaver, som kommuner og etater. Private aktører kan ikke søke.

Hva er innovasjonspartnerskap?

I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet.

Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i offentlige behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i behovsforståelse og under løsningsutforming.

Les mer om innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser hos våre samarbeidspartnere: Difi og Leverandørutviklingsprogrammet.

Pågående Innovasjonspartnerskap: