• EN
 • Logg inn
 • Innovasjonspartnerskap

   Getty Images
  Getty Images

  Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. 

  Offentlig sektor står ovenfor flere store samfunnsutfordringer innen helse, klima og miljø, mobilitet etc. hvor det er betydelig behov for innovasjon for å løse disse. Innovasjonspartnerskap er en modell for tett dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet og implementere disse.

  Et innovasjonspartnerskap tar utgangspunkt i et offentlig behov, og inkluderer offentlige aktører, sluttbrukere og næringsliv både i behovsforståelsen og under utvikling og testing av nye løsninger.

  Hvem kan søke?

  Offentlige virksomheter som forvalter samfunnsoppgaver, som kommuner, statlige etater og sykehus, kan søke midler til å gjennomføre innovasjonspartnerskap. Private aktører kan ikke søke, men kobles på prosessen gjennom markedsdialoger og anbudskonkurranser.

  Hva er innovasjonspartnerskap?

  I et innovasjonspartnerskap går offentlige og private virksomheter sammen for å utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer.

  Ordningen er både en juridisk anskaffelsesprosedyre forankret i Lov om offentlige anskaffelser og en arbeidsmodell for dialog og innovasjonssamarbeid med næringslivet. Målet er å utvikle helt nye produkter og løsninger som i dag ikke finnes på markedet.

  Et innovasjonspartnerskap har utgangspunkt i offentlige behov, krever topplederforankring og inkluderer næringsliv og offentlig sektor både i behovsforståelse og under løsningsutforming.

  Les mer om innovasjonspartnerskap og innovative anskaffelser hos våre samarbeidspartnere: Difi og Leverandørutviklingsprogrammet.

  Pågående Innovasjonspartnerskap:

  Sykehuset Østfold: Prøvetaking og analyse i hjemmet

  St. Olavs hospital: Teknologisassistert opplæring i kliniske ferdigheter

  Vestre Viken helseforetak: Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

  Gjøvik, Hamar, Ringsaker og Lillehammer kommune: Smart vinterveg

  Bærum kommune: Overvannshåndtering (foreløpig ingen nettside)

  Sykehuset Østfold: Nyskapende pasientforløp

  Bodø kommune: Smart arkitektur

  Møre og Romsdal fylkeskommune: Ny løsninger for bygging av broer