• EN
 • Logg inn
 • 1000 bygg – 10 000 muligheter - Bergen kommune

   Foto: Unsplash
  Foto: Unsplash

  Bergen kommune

  I innovasjonspartnerskapet skal det utvikles en løsning som kan heve kvaliteten på drift og vedlikehold av kommunens bygg uten at det er nødvendig med store investeringer. Løsningen skal gjennom å analysere store mengder data kunne lære hva som er normal drift og hva som er avvik. Raskere melding ved feil og alarmer vil gi bedre mulighet til å planlegge utbedringer.

  Teknologien skal bygge på kunstig intelligens og smarte algoritmer. GK Inneklima AS og MazeMap AS utvikler sammen system for å høste bygningsdata basert på plantegninger og utviklermaskinlæringsfunksjonalitet som vil forbedre, forenkle og prioritere informasjon som effektiviserer driften av Bergen kommunes 1000 bygg.

  Status: I utviklingsfasen

  Nettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-bygg-og-eiendom/1044/article-162519