Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Automatisert bagasjehåndtering

  Person som håndterer baggasjetralle ute på flyplass
  Avinor AS

  Avinor AS

  Prosjektet jobber med å etablere løsninger som i størst mulig grad kan automatisere bagasjeprosessene mellom bagasjehall og flyside. Dette er løsninger som ikke finnes tilgjengelig i markedet i dag, og som antas å gi et betydelig potensial til Avinor og lufthavner generelt på globalt nivå.

  Automatiserte løsninger vil gi et betydelig bedre arbeidsmiljø, gi en bedre passasjeropplevelse med mindre ettersending av bagasje og redusere kostnader forbundet med bagasjehåndteringen.

  Manuell håndtering av bagasje er medvirkende til at bagasje sorteres feil, slik at avgående bagasje kommer for sent til flyet og at ankommende bagasje leveres sent til passasjerene. Ettersending av bagasje gir konsekvens for passasjerene, utgifter for flyselskap og forsikringsselskap samt redusert kundetilfredshet.

  Tilsvarende er det manuell transport av bagasje mellom bagasjehall og flyside, hvilket belaster både utstyr og bygninger med mange skader ved påkjørsler forårsaket av manuell betjening, og selv om det finnes ulike former for løfteverktøy er manuelle løft fremdeles det overveiende mest benyttede, og dette bidrar til en høy slitasje på personell.

  Status: jobber med prosjektorganisering og behovskartlegging. Har hatt en innledende dialog med markedet og gjennomfører oppfølgende dialogmøte medio oktober.

  Nettside: www.avinor.no/abh