Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • AutoSkår: Automatisert, kontaktløs og kontinuerlig måling av vitale parametere

  Operasjonsstue på St. Olavs hospital
  St. Olavs Hospital

  St. Olavs hospital - Klinikk for akutt- og mottaksmedisin

  Akutten er avhengig av optimal lege- og sykepleiefaglig kompetanse i front. Når en pasient ankommer Akutten er det nødvendig å iverksette adekvat og målrettet utredningen raskt. Det kan få alvorlige konsekvenser dersom en pasient må vente for lenge på legetilsyn. Tilstanden kan i enkelte tilfeller raskt forverres, f.eks. ved sepsis («blodforgiftning»). Det er i dag stor variasjon i antall pasienter som ankommer Akutten gjennom døgnet (70- 110 pasienter), noe som i sin tur gjør det utfordrende å kontinuerlig ha optimal bemanning med kompetent helsepersonell.

  Akutten ønsker derfor å utvikle teknologi som understøtter overvåking av pasientene. I tillegg til teknologi som benyttes for overvåking av pasienten isolert er det ønskelig at teknologien skal bistå i hastegradsvurdering og prioritering av pasientene, noe som er spesielt nyttig i perioder med stor pasientpågang.

  Status: jobber med prosjektorganisering og behovskartlegging

  Nettside: Autoskår - St. Olavs hospital (stolav.no)