Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Overvannshåndtering i byområder

  Park med et vann og en trebro
  Foto: Krogh

  Bærum kommune

  Urbanisering og klimaendringer fører til økende utfordringer knyttet til avrenning og håndtering av overvann både i terreng og ledningsnett i norske kommuner. Dette fører til skade på bygningsmasser gjennom oversvømmelser, forurensing av urbane vassdrag og badeplasser i tillegg til urent vann i avløpsrenseanlegget. Bærum kommune ønsker å tenke nytt og innovativt for å få frem nye løsninger for avløps- og overvannshåndtering i fortettede byforsteder.

  Status: I konkurransefasen

  Nettside: https://www.baerum.kommune.no/tjenester/vann-og-avlop/fremtidsfremtidsrettet-overvannshandtering/