• EN
 • Logg inn
 • Bærum kommune – vann og avløp

  Fylke: Viken
  Tema: Vann og avløp

  Om prosjektet:

  Urbanisering og klimaendringer fører til økende utfordringer knyttet til avrenning og håndtering av overvann både i terreng og ledningsnett i norske kommuner. Dette fører til skade på bygningsmasser gjennom oversvømmelser, forurensing av urbane vassdrag og badeplasser i tillegg til urent vann i avløpsrenseanlegget. For å etablere et robust ledningsnett er det lagt opp til betydelige investeringer de neste årene.

  Bærum kommune ønsker å tenke nytt og innovativt rundt disse investeringene for å få frem nye løsninger for avløps- og overvannshåndtering i fortettede byforsteder.