Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Digital plattform for gjenbruk av byggematerialer

  Gjenbrukte trematerialer i et bygg formet som gelender med tilhørende benker
  Geir Hageskal

  Trøndelag fylkeskommune

  Produksjon av materialer til byggebransjen er kilde til store klimagassutslipp og ressursbruk, samtidig kommer en stor andel av Norges (og verdens) avfall fra bygging, rehabilitering og riving av bygg. Ombruk og gjenvinning av byggematerialer har derfor et svært stort potensial til å bidra til bedre miljø og økonomi.

  Det er i dag stor interesse for sirkulær økonomi i byggebransjen, men på grunn av begrenset oversikt over materialer, regulatoriske forhold og svak kobling mellom tilbud og etterspørsel blir dette potensialet i liten grad realisert. Ved å ta en aktiv rolle i utviklingen av en digital plattform for ombruk av byggematerialer (herunder også møbler og utstyr) skal vi, i samarbeid med andre store offentlige utbyggere, bidra til utvikling av en digital markedsplass der også hensynet til dokumentasjon og kvalitet ivaretas. Dette vil akselerere en positiv spiral for innovasjon og industrialisering av sirkulære løsninger i bygge- og anleggsbransjen. 

  Nettside: https://www.trondelagfylke.no/om-oss/eiendom/Materialombruk/