Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Effektiv deteksjon og varsling av skred over vei

  Skred som går over vei sett fra oven
  Andreas Persson

  Troms og Finnmark fylkeskommune

  Langs norske veier er det i dag rundt 1500 snøskredpunkt, og årlig er det i gjennomsnitt 340 snø- eller sørpeskred som treffer vei. En sikring av alle disse punktene er beregnet å koste 70 milliarder kroner. Omtrent halvparten av de 1.500 skredpunktene har det vi kaller naboskredløp, det vil si at det er to eller flere nærliggende skredpunkt. Dette utgjør en særlig risiko fordi kjøretøy kan kjøre inn i et snøskred og deretter bli tatt av et naboskred. Det skaper også risiko ved at en sender søke- og redningsmannskaper inn i skredområdet fordi en ikke med sikkerhet vet om det er trafikanter som er tatt.

  Det er et stort nasjonalt fokus på skredsikring, men mange av skredpunktene er langs veger med forholdsvis lav trafikkmengde, noe som kan gjøre det vanskelig å forsvare store, kostbare rassikringstiltak. Vi ønsker derfor å få utviklet en løsning for deteksjon av skred over veg med høy presisjon, deteksjon av om det er trafikanter i skredområdet samt varsling av nødvendige parter, alt i sanntid og til en pris som muliggjør implementering av systemet på mange skredpunkter.

  Målet er å redusere den totale risikoen for trafikantene og redningsmannskapet, effektivisere transporten langs veiene og effektivisere ressursbruken for driftspersonell og nødetater.

  Status: jobber med prosjektorganisering og behovskartlegging.

  Nettside: Effektiv deteksjon og varsling av snøskred over veg - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)