• EN
 • Logg inn
 • Evaluering av skisser til innovative offentlige anskaffelser

  Krav til prosjektene

  • Søker må være en offentlig virksomhet som forvalter samfunnsoppgaver. Private aktører kan ikke søke.
  • Det finnes ikke tilgjengelige, gode løsninger på utfordringen i dag.
  • Tilskuddet skal ha utløsende effekt: prosjektet og løsningssamarbeid med næringslivet er ikke igangsatt.
  • Kun en offentlig virksomhet står som søker. Eventuelle partnerne og deres rolle skal oppgis.

  Skissene vurderes i henhold til effekt, relevans, gjennomføringsevne og kunnskap. Disse fire vektlegges likt.

  Effekt: hvilke positive resultater og ringvirkninger kan vi oppnå ved å løse utfordringen?

  • Prosjekter som har potensial til å løse et problem for flere vil prioriteres. Eksempler:
   • Flere som eier samme utfordring jobber sammen om å løse den (for eksempel kommuner og helseforetak eller flere kommuner som går sammen).
   • Flere som eier ulike deler av en utfordring jobber sammen for å løse den på tvers (for eksempel kommuner og etater).
   • Flere offentlige virksomheter har samme utfordring (for eksempel at flere mindre kommuner går sammen for å løse en felles utfordring)
  • Verdiskapning for næringslivet. Det er et vesentlig marked både nasjonalt og internasjonalt for gode løsninger.
  • Samfunnsøkonomisk effekt av å løse problemet.
  • Økt kvalitet på offentlige tjenester.
  • Økonomisk gevinst for de(n) offentlige virksomheten(e).

  Relevans: svarer prosjektskissen godt til utlysningen?

  • Anskaffelsesambisjoner: Formålet med prosjektet er en ny løsning eller løsninger som tas i bruk gjennom anskaffelse(r).
  • Problemet som skal løses er relevant for norsk næringsliv og har potensial for internasjonal spredning. Det finnes norske innovative bedrifter og oppstartsmiljøer som kan bidra i utviklingen.
  • Prosjektvarighet inntil 3 år.

  Gjennomføringsevne: søker kan lykkes i å gjennomføre hele prosjektet, inkludert anskaffelse og implementering av ny løsning

  • Søkervirksomhet og prosjektpartnerne er de riktige aktørene til å sammen med næringslivet løse denne utfordringen på vegne av norsk offentlig sektor.
  • Prosjektet er strategisk forankret i virksomheten.
  • Virksomheten vil avsette interne utviklingsressurser til gjennomføring av prosjektet. Dette inkluderer intern prosjektleder og ressurser fra fagavdelinger, innkjøp og andre relevante enheter.

  Kunnskap:

  • Er det behov for forskning? Hvilken ny kunnskap er det behov for og hvorfor? Hva er de viktigste problemene/utfordringene som forskningen skal bidra til å løse?
  • Hvordan vil dere arbeide for å få frem den nye kunnskapen?