Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fleksible og mobile bygg

  Masse grå legoklosser
  Unsplash

  Forsvarsbygg

  Forsvarsbyggs eiendomsmasse har en rekke ulike funksjoner. Lager- og vedlikeholdsanlegg, kontorer og bygninger som ivaretar forsvarets behov for innkvartering og bespisning utgjør 65% av porteføljen. Resterende andel er rene strids- og forsvarsanlegg.

  Forsvarsbygg har i all hovedsak utviklet eiendomsmassen på tradisjonelt vis med byggeprosjekter på lokasjon etter forutgående prosjektering. Hvert enkelt bygg er dermed bygget for å ivareta det behovet som forelå den gang bygget ble utviklet, og med en forutsetning om at behovet vil være det samme gjennom byggets levetid.

  Situasjonen nå er imidlertid at Forsvarets behov har en stadig raskere endringstakt.

  Prosjektet skal fremme innovasjon i grensesnittet mellom rent flyttbare modulbaserte løsninger og modulbasert prefabrikasjon. Løsningen skal bidra til at Forsvarsbygg blir bedre i stand til raskt tilpasse porteføljen for eiendoms-, bygg- og anleggsprosjekter til endrete behov hos Forsvaret, lavere byggekostnader og ikke minst miljøgevinst ved at man trenger færre omfattende ombygginger, nybygginger og ved valg av lavutslippsløsninger både på materialvalg og i energibruk.

  Status: jobber med prosjektorganisering og behovskartlegging.