Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Fortsett å bli bedre etter hjerneslag

  Nimble skjermBård Gudim

  Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune

  -Innovasjonspartnerskap Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune

  Av de om lag 12 000 personene i Norge som hvert år innlegges for hjerneslag, vil en tredjedel ha varig funksjonshemming som påvirker dagliglivets aktiviteter, og kan medføre avhengighet av andre. Mange av de som overlever et hjerneslag, vil derfor trenge rehabilitering, og mange vil være avhengige av hjelp og støtte av andre mennesker og av samfunnet (Nasjonal retningslinje for hjerneslag).

  I samarbeid med Innovasjon Norge har Sunnaas sykehus restartet prosjektet «ett slag for fremtidens helsetjeneste», med Indre Østfold kommune som kommunal samarbeidspartner. Prosjektet fokuserer på pasienter med hjerneslag og deres forløp fra akutt slagenhet til de er hjemme.

  Hensikten med prosjektet er å finne en løsning som sikrer at pasienter med hjerneslag fortsetter sin rehabilitering og bedrer funksjon også i overgangene mellom institusjonsbasert rehabilitering og hjemme, og følger pasienten i den videre rehabiliteringen.

  Prosjektet er per oktober 2021 i utviklingsfasen, fase 4, og har valgt leverandør/samarbeidspartner til utvikling av løsningen. Sammen med leverandør skal Sunnaas sykehus og Indre Østfold utvikle en løsning på behovet som er beskrevet. Prosessen følger samme struktur og oppbygning som Statens standardavtaler.

  Fasen følger en anskaffelse med disse aktivitetene

  • Kunngjøring av konkurransen
  • Prekvalifisering
  • Innlevering av tilbudene
  • Presentasjon og forhandlinger
  • Innlevering av endelig tilbud
  • Evaluering
  • Kontraktinngåelse

  Nettside: Innovasjonspartnerskap Sunnaas sykehus og Indre Østfold kommune - Sunnaas sykehus