• EN
 • Logg inn
 • Innlandet – Gjøvik, Hamar, Ringsaker og Lillehammer kommune

  Fylke: Oppland og Hedmark
  Tema: Smart city

   

  Om prosjektet:

  Store snøfall kan føre til store utfordringer knyttet til brøyte- og snøryddingsvirksomhet. Disse utfordringene er noe de fleste norske kommuner har som felles problemstilling. Kostandene knyttet til denne virksomheten har eskalert betydelig de siste årene. Hovedårsaken til dette er den manglende koordineringen mellom de ulike brøyteaktørene – Statens vegvesen, kommunen, gårdseiere og private husstander i tillegg til den manglende informasjonen til beboerne om brøyting og føreforhold.

  Innlandskommunene Oppland og Hedmark ønsker nå å utvikle og implementere nye løsninger for å håndtere dagens utfordringer knyttet til rydding av snø.

  Les mer på https://www.smartemjosbyer.no/