• EN
 • Logg inn
 • Smart vinterveg

   Foto: Unsplash
  Foto: Unsplash

  Gjøvik, Hamar, Ringsaker og Lillehammer kommune

   

  De fire kommunene Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker har alle utfordringer knyttet til vinterdrift av vei og eiendommer. De har derfor gått sammen i et viktig og unikt koordineringsprosjekt for å sammen finne frem til innovative løsninger på sitt felles behov for bl.a. effektivisering, miljøgevinster og økt brukertilfredshet. 

  En viktig bakgrunn for prosjektet er at det i dag er liten koordinering mellom vinterdriftsaktører som Vegvesenet, kommunen, innleide entreprenører, gårdeiere/eiendomsdrifter og private husstander. Aktørene brøyter for eksempel snø inn i hverandres nybrøytede kryss, åpninger og gangveger, da hver aktør har ulikt ansvar. Det er manglende prioritering og samarbeid, og dermed krevende å realisere potensialet for gevinster knyttet til klima, effektivitet og brukeropplevelser i befolkningen.

  Status: I innledende faser

  https://www.smartemjosbyer.no/