Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi

  Eldre og yngre mann som smiler til hverandre
  Unsplash

  Agder

  Regional koordineringsgruppe e-helse Agder og kommunene i Agder skal utvikle og anskaffe en felles teknologisk løsning. Denne løsningen skal dekke behovene innen 1) trygghets- og varslingsteknologi, 2) digital hjemmeoppfølging og 3) velferdsteknologi for barn og unge.

  Prosjektet ønsker at pasientene opplever sammenhengende tjenester på tvers av sykehus, fastleger og kommuner inklusiv sømløse teknologiske løsninger. De skal fasilitere en innovativ prosess for å utvikle en teknisk løsning, arkitektur eller plattform. Ved bruk av åpne og standardiserte grensesnitt skal det legge til rette for tjenesteinnovasjon. Løsningen skal bruke ulike organisatoriske oppsett og ulike sensorer hos innbyggere, pluss at journalsystemer skal integreres.

  Status: jobber med prosjektorganisering og behovskartlegging