• EN
 • Logg inn
 • Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi

   Unsplash
  Unsplash

  Agder

  Regional koordineringsgruppe e-helse Agder (RKG e-helse) og kommunene i Agder skal utvikle og anskaffe en felles teknologisk løsning som dekker behovene innen 1) trygghets- og varslingsteknologi, 2) digital hjemmeoppfølging og 3) velferdsteknologi for barn og unge.

  Prosjektet ønsker at pasientene opplever sammenhengende tjenester på tvers av sykehus, fastleger og kommuner inklusiv sømløse teknologiske løsninger. De skal fasilitere en innovativ prosess for å utvikle en teknisk løsning/arkitektur/plattform som med åpne, standardiserte grensesnitt mellom sentrale komponenter, kan legge til rette for tjenesteinnovasjon med ulike organisatoriske oppsett og at ulike sensorer/IoT-løsninger hos innbygger og tjenestens journalsystemer (PLO, fastlege og foretak) integreres.

  Status: jobber med prosjektorganisering og behovskartlegging