Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • KlimaGrunn

  Foto: Eivind Juvik

  Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR, i samarbeid med Norges Vassdrag- og Energidirektorat

  Grunnarbeider utgjør en betydelig andel av de totale klimagassutslippene i sikrings- og utbyggingsarbeider i områder med krevende grunnforhold. Målsetningen med «KlimaGrunn» er å utvikle klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder for kvikkleirer som samtidig ivaretar naturmangfoldet.

  Klimagassutslippene fra bygg- og anleggsbransjen har økt med 58 % fra 1990 til 2016 (Statistisk Sentralbyrå).

  Målsetningen med «KlimaGrunn» er å utvikle klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoder for kvikkleirer som samtidig ivaretar naturmangfoldet. Den klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoden skal sørge for at vi kan fortsette å redusere skredfaren og gjennomføre viktige utbyggingsprosjekter uten at det går på bekostning av klima og miljø.


  Deltakere i prosjektet er Statens vegvesen, Statsbygg og Bane NOR, i samarbeid med Norges Vassdrag- og Energidirektorat som sammen med leverandørene Multiconsult, Cautus Geo og Norcem nå er i gang med å utvikle ny teknologi for kalksementstabilisering. Den mer klimavennlige sikrings- og grunnforsterkningsmetoden som nå utvikles skal sørge for å redusere skredfare og gjennomføring av viktige utbyggingsprosjekter uten at det går på bekostning av klima og miljø.


  Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge med 10 millioner kroner gjennom ordningen Innovasjonspartnerskap med midler fra Pilot-T. Ordningen legger til rette for samarbeid mellom offentlige og private aktører. I tillegg til finansiell risikoavlastning får prosjektene prosesstøtte og veiledning gjennom hele prosjektet fra Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og DFØ.


  Les mer om prosjektet på deres hjemmeside:

  Nettside: https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/forskning+og+utvikling/innovasjonspartnerskap/klimagrunn