Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasser

  Tore Gulli

  Bærum kommune

  Status: Konkurransen om et innovasjonspartnerskap for utvikling av et markedssystem for klimaklok ressursforvaltning av overskuddsmasser er nå kunngjort. I samarbeid med Asker kommune og Oslo kommune, har Bærum kommune mottatt støtte fra Innovasjon Norge for å inngå et innovasjonspartnerskap. Les mer og meld interesse her. Frist for å levere forespørsel om å bli kvalifisert: 23. mai, kl 12.00. 

  I forbindelse med samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider oppstår det store mengder overskuddsmasser av ikke-forurenset jord, stein, betong og asfalt. I dag nyttiggjøres overskuddsmassene i liten grad, og praksisen med uttak av nye masser, forbruk, deponering og lange transportveier fører til store klimautslipp og negative effekter på lokalmiljø.

  Bærum Kommune sitter tett på disse problemstillingene, med store mengder overskuddsmasser forventet i forbindelse med infrastrukturprosjekter i regionen det neste tiåret. Blant disse kan Ringeriksbanen, Fornebubanen og ombygging av E16 og E18 nevnes. Kommunen har derfor igangsatt et større arbeid for bærekraftig håndtering av disse overskuddsmassene, organisert gjennom prosjektet Bærum Ressursbank. Prosjektet er et samarbeid mellom entreprenører, grunneiere, utbyggere, transportører, produsenter, forskningsmiljøer og myndigheter, i regi av Bærum kommune og delfinansiert av Miljødirektoratet.

  Beregninger viser at nytteverdien av optimal flyt og håndtering av masser, bare fra de seks store infrastrukturprosjektene som er planlagt gjennomført i Bærum med omegn frem mot 2030, er på 300 000 tonn CO2-eq. Dette tilsvarer års-utslippet fra 36 000 nordmenn eller rundt 3 % av alt utslipp fra norsk veitrafikk per år.

  Bærum Ressursbank ønsker derfor å utvikle et markedssystem som skal gjøre det enklere å utnytte verdien av overskuddsmasser lokalt, i første omgang med fokus på steinmasser. Markedssystemet skal legge til rette for enklere, tettere og smarte samarbeid mellom bransjeaktørene. Systemet skal også bidra til å skape nødvendig tillit, transparens og standardisering, som er forutsetninger for gode samarbeid og et effektivt marked. I sum skal dette resultere i lengre levetid for massene, mindre nyproduksjon og mer effektiv og kortere transport.

  Markedssystemet skal utvikles og anskaffes gjennom et innovasjonspartnerskap, i et samarbeide med flere andre kommuner og offentlige aktører og med en eller flere leverandører. Foreløpige planer indikerer at systemet kan utprøves før 2024.