Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Ny løsning for bygging av broer

  Langstrakt vei langs med kysten i skumringen
  Foto: Unsplash

  Møre og Romsdal fylkeskommune

  Møre og Romsdal har i likhet med store deler av landet en typografi som gjør at vegnettet består av en rekke broer. Bare vedlikeholdsslepet på disse broene er på 1,3 mrd. kroner. Møre og Romsdal fylkeskommune har derfor et omfattende behov for oppgradering, vedlikehold og bygging av nye broer. Dette er samtidig som det er vedtatt betydelige besparelser på området.

  Nå har Møre og Romsdal fylkeskommune gått til næringslivet for å finne innovative bedrifter som de kan samarbeide med for å finne ut hvordan fremtidens broer skal konstrueres, bygges, vedlikeholdes og rehabiliteres. Her kan det være snakk om å ta i bruk digitale verktøy i design, modellering og testing av ulike brokonsepter, eller å se på helt andre mulige løsninger for fjordkryssing.

  Status: I utviklingsfasen ​

  Nettside: https://mrfylke.no/om-oss/prosjekta-vaare/utviklingsprosjekt/innovasjonpartnarskap-om-nye-bruloeysingar