Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Nyskapende pasientforløp - digital hjemmeoppfølging

  Pasient som får hjelp av lege
  Foto: Unsplash

  Sykehuset Østfold

  Sykehuset Østfold vil gjøre hverdagen tryggere og bedre for kreftpasientene. Det er krevende å leve i usikkerhet, og vanskelig å ha oversikt over behandlinger og alt som skjer. Mange pasienter må ofte inn på sykehuset for enkle undersøkelser, noe som kan være en påkjenning.

  Derfor har sykehuset nå gått inn i et innovasjonspartnerskap med det unge teknologiselskapet Diffia. Sammen skal de lage en helt ny digital løsning som gjør det mulig å følge opp kreftpasientene hjemme i mye større grad. Både pasientene selv og pårørende kan følge med på, og påvirke sin egen behandling gjennom den nye løsningen. Helsepersonell både på sykehuset og i kommunen skal også bruke tjenesten, slik at pasientens helsetilstand følges godt opp, og systemet skal bidra til å gi behandlerne god beslutningsstøtte.

  Sykehuset Østfold og selskapene er nå i gang med å utvikle løsningen. Interessen for prosjektet er stor, og både Helse Sørøst RHF, Sykehuspartner, Fredrikstad kommune og Halden kommune er blant aktørene som følger prosjektet tett. Brukerutvalget ved sykehuset er også involvert.

  Status: Utvikling av nye løsninger på gang

  Nettside: https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/innovasjon/innovasjonspartnerskap/nyskapende-pasientforlop