Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Økt aktivisering og egenmestring

  Foto: Innocom

  Stavanger kommune

  Stavanger kommune ønsket nye innovative løsninger til økt aktivisering og egenmestring for brukere ved korttidsopphold på Sykehjem og som også kan følge bruker til eget hjem. Bare en uke i sengen gir 10 % reduksjon i utholdenhet og 20 % reduksjon i muskelstyrke. I dag koster korttidsoppholdene kommunen 200 millioner årlig. Besparingspotensialet ved f.eks. kortere opphold og færre reinnleggelser er stort. ​

  Innocom AS (i samarbeid med Contango Consulting AS, Safemate AS & Norwegian Smart Care Lab (NSCL)​) utvikler aktiviseringsroboten Berntsen, som skal gi brukerne støtte og veiledning til å mestre hverdagen og kan bo hjemme så lenge som mulig. Robotens hovedoppgave blir å gi økt motivasjon og støtte slik at brukeren opprettholder sitt funksjonsnivå og får økt livskvalitet.

  Topro Industri AS (i samarbeid med: Universidad Politécnica de Catalunya, EGGS Design, Vangen og Plotz​) utviklet en smartrullator som kan registrere aktivitet og bevegelse hos brukeren. Dette skal kombineres med brukertilpassede applikasjoner på f.eks. nettbrett, som kan gi veiledning og instruksjoner for aktivitet.

  Status: Nye løsninger er utviklet

  Nettside: https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/om-prosjekt-innovasjonspartnerskap/