Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Kontrolltårn for planlegging og gjennomføring av operasjonsvirksomhet

  Todelt bilde med leger som opererer og en person som ser på radarskjerm over fly
  Shutterstock

  Oslo Universitetssykehus

  Sykehuset klarer ikke å utnytte de totale ressursene på en optimal måte. Årlig blir 3000 planlagte operasjoner avlyst mindre enn 16 timer før planlagt gjennomføring. I tillegg står rom og utstyr ubrukt deler av dagen på grunn av behov for buffer grunnet manglende mulighet til å planlegge og håndtere avvik.

  Sykehusene har i meget begrenset grad tilgang på elektroniske verktøy for planlegging og gjennomføring av operasjonsdrift. De nåværende systemer kan ikke i tilstrekkelig grad ivareta de spesifikke behovene i operasjonsvirksomheten. Temporære driftsforstyrrelser med redusert kapasitet og strykninger gir umiddelbart et betydelig etterslep i ordinær drift.

  Prosjektet har derfor som mål å utvikle IKT verktøy for å levere sanntidsregistrering av operasjonsvirksomhet for planlegging og styring av operasjonsvirksomhet i sykehus. Disse kan avdekke flaskehalser og simulere effekten av tilførte ressurser. Dette er nødvendig for å kunne beregne størrelsen, organisering og plassering av virksomheten lokalt, regionalt og nasjonalt. Med slike verktøy kan sykehusene oppnå bedre resultater for pasientene og betydelig ressurseffektivisering.

  Status: jobber med prosjektorganisering og behovskartlegging

  Nettside: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/innovasjon/kontrolltarn-for-operasjoner-pa-sykehus