Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Sensorutvikling Kystverket lostjenesten

  Mann som ser på sensordata i en båt
  Jostein Geitung Larsen

  Kystverket

  Kystverket ser utfordringer knyttet til å oppnå Kystverkets mål om transportsikkerhet (redusere transportulykke i tråd med nullvisjonen) med de verktøyene som er tilgjengelig i markedet i dag med tanke på å støtte losene i sine oppdrag. Det er i dag faktorer som kan virke inn på nøyaktigheten og tilgjengeligheten losene mottar på sine teknologiske støtteverktøy. Dette kan føre til farlige situasjoner og uønskede hendelser som truer transportsikkerheten.

  Hovedmålet i prosjektet er å øke sjøsikkerheten ved å utvikle portabel sensorteknologi tilpasset de behov som Kystverket Lostjenesten har. Kort oppsummert innebærer det at den nye sensoren skal kunne:

  1. Kompensere for manglende pålitelighet ved fartøyenes systemer
  2. Varsle los og fortrinnsvis kompensere dersom interferens og/eller overlagt manipulasjon signaler inntreffer.
  3. Levere data for fartøyets tre-dimensjonale bevegelser med tanke på sikre manøvreringer av store installasjoner og skip

  Status: I konkurransefasen

  Nettside: Norsk teknologi i verdenstoppen | Kystverket - tar ansvar for sjøveien