• EN
 • Logg inn
 • Smart arkitektur Bodø

  Flere kommuner opplever betydelige utfordringer knyttet til et stort antall fragmenterte IT- systemer som ikke samhandler.

  I Bodø skal den gamle flyplassen legges ned og en ny bydel bygges. Kommunen har dermed en unik mulighet til å tenke helt nytt rundt byutvikling og skape fremtidens smarte løsninger for å forbedre infrastruktur, effektivitet, bekvemmelighet og livskvalitet. Dagens infrastruktur bærer preg av manglende integrasjon og samhandling. Resultatet er ineffektiv tjenesteproduksjon, unødvendig ressursbruk og manglende utnyttelse av potensialet for økt tjenestekvalitet og tjenesteinnovasjon. Gjennom innovasjonspartnerskapet og samarbeid med gründere, SMB’er og vekstbedrifter ønsker de å utvikle en helhetlig plattform som legger til rette for å motta, analysere og styre data.

  Prosjektet holder nå på avklare sitt behov før de skal ut i en markedsdialog der leverandører inviteres inn til å delta.

  Kontakt prosjektleder i Bodø kommune, Thomas Schulzki, for mer informasjon.
  E-post: thomas.schulzki@bodo.kommune.no
  Mobil: +47 924 62 426