Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Smart Data

  Hånd som kommer opp av havet og holder brennende stjerneskudd
  Kristopher Roller/Unsplash

  Hamar kommune i samarbeid med Hias IKS og Hedmark IKT

  Hamar kommune har i samarbeid med Hias IKS og Hedmark IKT gjennom innovasjonspartnerskapsordningen fått tildelt 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge til prosjektet “Smart Data”.

  Den nye teknologien og digitaliseringen vi ser i samfunnet i dag øker mengden data – informasjon som er lagret digitalt. Data er en verdifull ressurs som gjør det mulig å utvikle bedre tjenester til innbyggerne, øke verdiskapingen i næringslivet og effektivisere offentlig forvaltning.

  Slik det er i dag er imidlertid de færreste norske kommuner i stand til å utnytte verdien av egne data i egen virksomhet. Det er også få eksempler på kommuner som kan utveksle og dele data med andre på en effektiv og sikker måte. Utfordringsbildet er sammensatt. Overordnet er det manglende kompetanse om data og forståelse for at data er en verdifull ressurs som kan utnyttes bedre. Mange kommuner opplever også at de er langt unna å ha oversikt over egne data, at dataene har lav kvalitet og at mye data er innelåst i fagsystemer og i stor grad kontrolleres av systemleverandørene. Når det gjelder deling av data har kommunene svake insentiver, samtidig som det er beskjeden etterspørsel fra eksterne aktører. Denne situasjonen er også pekt som en vesentlig risiko når cybersikkerhet i år ble vurdert som kritisk i PSTs nasjonale trusselvurdering. Smart Data er Hamar kommunes svar på disse utfordringene.

  Smart Data har som mål å utvikle en generisk løsning for datahåndtering, som vil fungere for alle kommuner uavhengig av størrelse og som ikke krever høy teknologisk kompetanse for å ta i bruk. Hedmark IKT har gjennom arbeidet med sine syv eierkommuner god innsikt i utfordringene ulike kommuner står overfor på dette området, og er en viktig partner i prosjektet.

  Satsningen på Smart Data har sprunget ut fra Hias IKS og deres eierkommuners arbeid med digitale vannmålere. En kartlegging av leverandørmarkedet for vannmålere og resultater fra et pilotprosjekt i Lismarka bekreftet behovet for en løsning for å håndtere vannmålerdataene på en sikker og fleksibel måte, som gjør det mulig å utnytte data på tvers av kommunens virksomhetsområder.

  Prosjektet vil bruke data fra digitale vannmålere som pilot i utviklingen av løsningen, men målet er at løsningen skal fungere også for andre typer data og gjøre det mulig å koble disse sammen med hverandre.

  Status: jobber med prosjektorganisering og behovskartlegging

  Kontaktperson: Ellen Snartum, Prosjektleder og smartby-sjef Hamar kommune
  Tlf: 93050343, ellen.snartum@hamar.kommune.no