Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Smart vinterveg

  Foto: Unsplash

  Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker kommune

   

  Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Ringsaker har alle utfordringer knyttet til vinterdrift av vei og eiendommer. I 2019 gikk de fire kommunene sammen i et viktig og unikt koordineringsprosjekt for å sammen finne frem til innovative løsninger på sitt felles behov for blant annet effektivisering, miljøgevinster og økt brukertilfredshet.

  En viktig bakgrunn for prosjektet er at det i dag er liten koordinering mellom vinterdriftsaktører som Vegvesenet, kommunen, innleide entreprenører, gårdeiere/eiendomsdrifter og private husstander. Aktørene brøyter for eksempel snø inn i hverandres nybrøytede kryss, åpninger og gangveger, da hver aktør har ulikt ansvar. Det er manglende prioritering og samarbeid, og dermed krevende å realisere potensialet for gevinster knyttet til klima, effektivitet og brukeropplevelser i befolkningen.


  Sammen med bedriftene Betelo AS og Recab AS utvikles det nå et system som ved bruk av blant annet kunstig intelligens skal automatisere driftsoppgaver i forbindelse med brøyting og strøing. Løsningen vil kombinere værobservasjoner fra innbyggerne med maskinlæring og egne målestasjoner. Når det er behov for å brøyte eller strø utkaller systemet nødvendig mannskap. Gjennom en publikumsløsning får innbyggerne oversikt og mulighet til å gi tilbakemeldinger.


  Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge med 14 millioner kroner gjennom ordningen Innovasjonspartnerskap, hvor det legges til rette for samarbeid mellom offentlige og private aktører. I tillegg til finansiell risikoavlastning får prosjektene prosesstøtte og veiledning gjennom hele prosjektet fra Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet og DFØ.


  Les mer om prosjektet på deres hjemmeside:

  https://www.smartemjosbyer.no/