Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Smarte vegger

  Modell av interiør i et restaurantlokale
  Team Urbis

  Statsbygg, Oslo

  Statsbyggs mål med innovasjonspartnerskapet smarte vegger er å bidra til at byggenæringen i Norge bygger rimeligere, raskere og mere bærekraftig.

  I Prosjekt nytt regjeringskvartalet og mange andre bygninger er bæresystemet basert på betong alene eller i kombinasjon med stål. Dette betyr at bæresystemet med søyler og dekker etableres og bygningen tettes, før ikke-bærende innervegger settes opp mellom betongdekkene. De ikke-bærende innerveggene er som regel plassbyggede stenderverksvegger med isolasjon og gipskledning som tilpasses, sparkles, pusses og males på plassen. Byggemetoden resulterer i lang byggetid med mange manuelle operasjoner og høy grad av støvende arbeider. Dette kan medføre unødvendig stort rengjøringsbehov og høyt materialsvinn. Innervegger utgjør en stor andel av et byggs komponenter og i Prosjekt nytt regjeringskvartal alene er det planlagt for ca. 50.000 m2 innervegger.

  Materialvalg og byggemetode for innvendige bygningsdeler er ett av områdene der Statsbygg ser store muligheter for forbedring både innen effektivisering av byggeprosesser og bidrag til redusert miljøfotavtrykk. Økt bruk av prefabrikkering og industrialiserte byggesystemer kan gi bedre materialutnyttelse, og utvidet bruk av trebaserte materialer kan bidra til reduserte utslipp og bedre muligheter for sirkulære og bærekraftige produkter. Vi søker derfor ett industrialisert byggesystem som ivaretar samme funksjoner, ytelser og behov som en tradisjonelt bygget vegg. Det vil være behov for å ivareta alle aspekter relatert til innervegger. Dette er f.eks. skjulte tekniske installasjoner, dørmiljøer og tekniske gjennomføringer i veggene, lydkrav og brannkrav, og med løsninger for håndtering av avvik på byggeplass. Dette byggesystemet kaller vi for smarte vegger.

  Status: I konkurransefasen.

  Nettside: Nytt regjeringskvartal - Statsbygg