Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Sporing og overvåkning av kirurgisk utstyr - Haukeland universitetssykehus

  Ulikt kirurgisk utstyr som kniver og sakser på et bord
  Foto: Unsplash

  Haukeland universitetssykehus

  Norske sykehus har et stort behov for å få en bedre oversikt over kirurgisk utstyr. Sporings- og overvåkningsløsninger vil gjøre at sykehusene får bedre oversikt over hvilket utstyr som er tilgjengelig og hvor utstyret befinner seg. Det er behov for effektive sporingsløsninger som tåler kjemi, varme og trykk.

  Status: I utviklingsfasen

  Nettside: https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/innovasjon-ved-haukeland-universitetssjukehus/innovasjonspartnerskap-om-sterilforsyning-pa-haukeland