• EN
 • Logg inn
 • St. Olavs hospital

  Fylke: Trøndelag
  Tema: Helse

  Om prosjektet:

  Den kliniske kompetansen til helsepersonell innen psykisk helse er avgjørende for å gi godt psykisk helsetilbud. God klinisk kompetanse er med på å forebygge fare for andres liv og helse og kan i ytterste konsekvens være med på å redde pasientens liv. I dag finnes det stor variasjon, manglende kvalitetssikring og kostbare ordninger for utdanning av klinisk kompetanse, noe som gjør opplæringen utfordrende.

  St. Olavs Hospital ønsker å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger for å øke kompetansen på kliniske ferdigheter innen psykisk helsevern.

  Link til prosjektets hjemmeside