Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Teknologiassistert opplæring i kliniske ferdigheter

  Person med VR-briller
  Foto: Unsplash

  St Olavs Hospital - Universitetssykehuset i Trondheim

  Det er i dag for stor variasjon, manglende kvalitetssikring og ressurskrevende ordninger for utdanning og videreutdanning innen kliniske ferdigheter for personell som jobber med psykisk helse. Divisjon psykisk helsevern ved St. Olavs hospital vil utvikle en digital løsning som gjør at helsepersonell kan øve på farlige situasjoner virtuelt, og gjennomføre kompetansebygging systematisk og med høy faglig kvalitet. Formålet med løsningen er å gi pasienten et bedre tjenestetilbud og kvalitetssikre den opplæringen som gis studenter og ansatte.

  Status: I konkurransefasen