• EN
 • Logg inn
 • Sykehuset Østfold

  Fylke: Viken
  Tema: Helse

  Om prosjektet:

  Helsesektoren står ovenfor betydelige kapasitetsutfordringer med et økende antall pasienter og eldre med behov for helsetjenester, i kombinasjon med redusert tilgang på helsepersonell. Et område med potensielt store muligheter for ressursbesparelser er prøvetaking og analyse (f. eks. blod, urin, avføring) utført i hjemmet av pasienten selv.

  Sykehuset Østfold ønsker å møte disse utfordringene ved å utvikle nye metoder for medisinsk avstandsoppfølging/behandling fra hjemmet.