Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet

  Dame som gjør hjemmetesting og registrerer på mobil
  Foto: Unsplash

  Sykehuset Østfold

  Prøvetaking/-analyse er en svært sentral del av medisinsk utredning og behandling, gir viktig informasjon om pasientens helsetilstand og bestemmer videre oppfølging/behandling. I dag må pasientene komme til sykehus eller institusjon med laboratorium for å ta prøver. Det går mye tid til reising til og fra sykehus, telefonhenvendelser til en presset helsetjeneste, samt venting på time til prøvetaking og -svar. Venting utgjør en stor trussel da det ofte innebærer forverring av helsetilstand. Å flytte deler av prøvetakingen fra sykehus og hjem til pasienten innehar derfor et stort innovasjonspotensial både på produkt-, tjeneste- og organisasjonsnivå, men det krever også et utstrakt offentlig-privat samarbeid.

  Status: I markedsdialogfasen 

  Nettside: https://sykehuset-ostfold.no/helsefaglig/innovasjon/innovasjonspartnerskap/sikker-provetaking-og-analyse-i-hjemmet-utfort-av-pasient