Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tunnelsikkerhet - Statens vegvesen

  Tunnel
  Foto: Unsplash

  Statens Vegvesen

  Evakuering av tunnel ved brann eller en annen hendelse har som utgangspunkt prinsippet om selvredning. Det vil si at trafikantene snarest mulig selv må ta seg ut av tunnelen, enten til fots eller ved hjelp av kjøretøy.

  For at selvredning i tunnel skal kunne fungere godt i praksis, må tunnelen være utformet for og utrustet med teknologi eller annet utstyr som gir støtte til trafikanter og innsatsmannskaper i en nødsituasjon.

  Sammen med Trafsys AS, SINTEF og NORCE utvikles nå EvacSound. Et evakueringssystem som på en trygg og effektiv måte, skal lose de som befinner seg i tunnelen ut ved hjelp av koordinerte lyd- og lyssignaler. Ved brann detekterer systemet automatisk hvor i tunnelen brannen har oppstått og beregner ut fra dette hvilke signaler som skal formidles til personer i tunnelen avhengig av hvor disse befinner seg.

  Status: I utviklingsfasen – tester av løsning pågår

  Nettside: Nullvisjonen i norske vegtunneler | Statens vegvesen