• EN
 • Logg inn
 • Videosamtale med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)

   Foto: Vestre Viken
  Foto: Vestre Viken

  Vestre Viken helseforetak

  Videoanrop kan potensielt være livreddende i situasjoner der innringer misforstår veiledningen som gis, som for eksempel ved utføring av hjerte-lungeredning. Videosamtale vil også kunne bidra til økt pasienttilfredshet, tillit og opplevd trygghet for innringer. Men samtidig er det noen andre forutsetninger som må tas hensyn til ved videosamtale med AMK, som personvern og informasjonssikkerhet. Dessuten må det nye systemet integreres mot eksisterende systemer som brukes av AMK i dag.

  Status: I utviklingsfasen

  Nettside: https://vestreviken.no/fag-og-forskning/forskning-og-innovasjon/innovasjonspartnerskap-videosamtale-med-akuttmedisinsk-kommunikasjonssentral-amk