• EN
  • Logg inn
  • Vestre Viken Helseforetak

    Fylke: Viken
    Tema: Helse

    Om prosjektet:

    Det er i dag et behov for en brukervennlig, sikker og rask løsning for videosamtaler med Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som ivaretar taushetsplikten og personvernet til pasient, innringer og helsepersonell. Løsningen må også ivareta dokumentasjonsplikten. Dagens løsninger dekker ikke disse spesielle behovene og Vestre Viken ønsker derfor å utvikle en teknologi som muliggjør videobasert dialog mellom AMK og innringer.