• EN
 • Logg inn
 • Krav og kriterier for tilskudd til innovasjonsprosjekt

  Mange opplever det som krevende å søke om finansiering til et utviklingsprosjekt. Da kan det være nyttig å vite hva Innovasjon Norge tillegger vekt. Her er har vi samlet våre generelle krav og kriterier for finansiering hos Innovasjon Norge. I tillegg kommer særkrav knyttet til enkeltordninger.

  Generelle krav

  1. Bedriften må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.  
  2. Bedriften må ikke ha betalingsanmerkninger 
  3. Bedriften må oppfylle minstekrav for god forretningsskikk og dokumentere retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

  Innovasjon Norge følger internasjonale prinsipper og vil ikke kunne støtte prosjekter hvor det er en uakseptabel risiko for at prosjektet bidrar til systematisk krenkelse av menneskerettigheter, krenkelser av individets rettigheter i krig eller konflikter, grov miljøskade, korrupsjon eller brudd på grunnleggende etiske normer. 

  Vurderingskriterier