Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Statsstøtteregelverket for Forskning, utvikling og innovasjon

  Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (General Block Exemption Regulation, GBER art. 25).

  Støtteformål: Forskning og utvikling med henblikk på utvikling av nye produksjonsmetoder, produkter eller tjenester. Det skilles i regelverket mellom ulike stadier av FoU. Nedenfor er disse stadiene definert.

  Bedriftsstørrelse: Støtte kan gis til bedrifter uavhengig av størrelse.

  Støtteberettigede kostnader:

  • Personalutgifter (forskere, teknikere og hjelpepersonell) i det omfang og for den tid de benyttes i FoU-prosjektet.
  • Leiekostnader og/eller bedriftsøkonomiske avskrivninger for instrumenter og utstyr som må anskaffes, i det omfang og for den tid de benyttes til FoU-aktiviteten.
  • Leiekostnader og/eller bedriftsøkonomiske avskrivninger (beregnet i samsvar med god regnskapsskikk) for bygninger og areal, i det omfang og for den tid disse brukes i FoU-prosjektet. For areal er overdragelses-kostnader eller de faktiske påløpte kapitalomkostningene støtteberettigede.
  • Utgifter til oppdragsforskning og kjøp eller lisensiering av kunnskap og patenter fra uavhengige virksomheter på armlengdes avstand betingelser, samt omkostninger til konsulentbistand og tilsvarende tjenester som utelukkende anvendes til prosjektet.
  • Andre nye overhead- og driftskostnader, herunder materialkostnader og kostnader til forsyninger og tilsvarende produkter som pådras direkte i tilknytning til prosjektet.

  Støtteintensitet:

  • Industriell forskning: maksimal støttesats er 50 prosent
  • Eksperimentell utvikling: maksimal støttesats er 25 prosent
  • Forstudier: maksimal støttesats er 50 prosent
  • Støttesatsene kan forhøyes med 10 prosent for mellomstore bedrifter og 20 prosent for små (SMB-bonus).