• EN
 • Logg inn
 • Grønn vekst - slik har Miljøteknologiordningen hjulpet andre

  WELL ID_Caliper 4D_Foto WELL ID 1920.jpg

  Med helnorsk sensorteknologi skal Sandnes-bedriften WELL ID revolusjonere oljeboring og gjøre det lettere å hente ut fornybar underjordisk energi.

  Tibber Edgeir with Solar panel (002).jpg

  Tibber AS har utviklet en helt ny strøm-app som setter forbrukerne først. Bedriften har på kort tid blitt en reell utfordrer til de tradisjonelle strømselskapene.

  Rotteband_800px.jpg

  Teknologiselskapet Tx Guardian har utviklet et system som sikrer bygg og verdier mot skadedyr, helt uten bruk av gift. Løsningen er bransjens mest miljøvennlige.

  Fotballbane Biobag.jpg

  Produsenten av poser og sekker for matavfall, komposterbar film og andre miljøvennlige produkter tenker nytt. Biobag vil nå finne en god erstatning for gummikulene som spres på og utenfor fotballbaner.

  Grovfjord Mek. Verksted har utviklet den første helelektriske oppdrettsbåten i verden. Båten bidrar til 90 tonn mindre CO2-utslipp i året. I tillegg er den støyfri og helt uten utslipp av kreftfremkallende partikler under arbeidsoperasjoner på dekk.

  Strømnettet er den største menneskeskapte maskinen i historien. Det er også den viktigste infrastrukturen for å kunne realisere en energi-fremtid som er bærekraftig og grønn. Det er dette Heimdall Power AS er opptatt av. De vil digitalisere strømnettet og har utviklet en ny løsning som kan løse en av århundrets store utfordringer. 

  Freongass og ammoniakk er miljøskadelige kjemikalier som tradisjonelt har vært brukt i kjøleanlegg. Proff Kulde AS har utviklet en fordamper som bruker CO2 som kuldemedium, for å kunne levere mer miljøvennlige kjøleanlegg for fiskefartøy. 

  Teknologibedriften CrayoNano utvikler en ny chip til bruk i UV LED-lamper. Den banebrytende nanoteknologien skal drepe bakterier og virus på en grønnere og mer effektiv måte. Bedriften kan sitte på svaret til en av vår tids største miljømessige og humanitære kriser, rent vann. 

  N2 Applied (2).JPG

  Bedriften N2 Applied har utviklet en metode som gjør at bonden kan produsere miljøvennlig gjødsel på gården, i stedet for å kjøpe kunstgjødsel basert på fossile gasser.

  Havfarm1.jpg

  Havbrukskonsernet, Nordlaks, har utviklet et nytt oppdrettsanlegg som kan ligge på åpent hav og som skal tåle oppimot 10 meter høye bølger. Løsningen vil bli et viktig verktøy i kampen mot lakselusa.

  sterner_biogass_640.png

  Avløpsrensing og slambehandling er i vinden som aldri før. Et norsk selskap som har gått i bresjen for utvikling av denne teknologien er Porsgrunnsbedriften Sterner AS. Med biogassanlegget på Smøla er målsetningen å halvere slamutslippet og sørge for langt enklere opphenting av fiskeavfall – som igjen har verdi som energiråstoff og næringstilskudd i andre sammenhenger.

  windsim.png

  Tønsberg-bedriften WindSim satset tidlig på å utvikle programvare for optimalisering av vindkraft. Nå bidrar den banebrytende teknologien til grønne skifter i land verden rundt.

  tocircle-industries_mona-copy_700.png

  Tocircle Industries AS fra Glomfjord i Nordland utvikler og produserer kompressorer til varmepumper for næringsmiddelindustrien, som brukes for eksempel i forbindelse med fritering og tørking. Teknologiselskapet mottok i 2017 støtte fra EU programmet Horisont 2020.

  brodrene-aa700.jpg

  Brødrene Aa har fokus på miljøvennlige passasjerbåter, og har nå fått støtte for å lage de 100 prosent elektrisk.

  file-2_640.jpg

  Winns utvikler kulde- og varmepumpesystemer som kun benytter naturlige kuldemedier. Den nye teknologien er både utslippsfri og svært lønnsom. Det lover godt for utfasingen av de tradisjonelle kjølesystemene, som i dag påfører verden store klimagassutslipp.

  Det meste av moderne elektronikk inneholder små mengder av sjeldne jordartsmetaller. Til nå har metoden for å utvinne disse metallene vært kostbar og lite miljøvennlig. Det vil det norske selskapet REEtec gjøre noe med. 

  Optimarin har utviklet teknologi for ballastvann siden 1990-tallet, men nå står de foran et internasjonalt gjennombrudd. Med støtte fra Miljøteknologiordningen har selskapet utviklet teknologi som tilfredsstiller den amerikanske kystvaktens strenge krav. 

  Planktonic_rognkjeksyngel_foto_2_rune_husby_1200.jpg

  Planktonic har lyktes med å utvikle et bedre naturlig startfôr for marint oppdrett. Det muliggjør både oppdrett av nye arter, økt sjømatproduksjon og mer effektiv ressursutnyttelse av fôrråvarene.

  Norsk kleber.jpg

  Norsk Kleber AS på Otta i Gubrandsdalen, utvikler nye og rentbrennende lavutslippsovner som tar miljøhensyn og ivaretar klebersteinens varmelagrende egenskaper.

  17-norfolier-foto-norfolier---max-emanuelson_1066.jpg

  Plastmaterialer utgjør en stadig større del av vårt daglige forbruk. Norfolier Greentec AS gjenvinner plastavfall ved hjelp av moderne teknikk som gjør det mulig å gjenvinne og resirkulere disse ressursene.

  nordicunmanned_700.jpg

  I 2014 startet en kompisgjeng fra Rogaland droneselskapet Nordic Unmanned. De har allerede vunnet millionkontrakter i Norge. Neste leveranse er til myndigheter i Tyskland og Nederland. Ambisjonen er å være den foretrukne droneleverandøren i Europa.

  heatwork.jpg

  HeatWork AS er en etablert Narvikbedrift med energieffektive oppvarmingsløsninger for bygg- og anleggs arbeid. Med et sterkt fokus på forskning- og utvikling, miljøvennlige løsninger, og kontorer flere steder i norden har de etablert en sterk markedsposisjon innenfor deres bransje. 

  ducky-team_godkjent_ducky-as_1066.png

  Gründerbedriften Ducky fra Trøndelag utvikler en web-basert applikasjon som kvantifiserer bærekraftige tiltak. På denne måten kan man lettere kommunisere miljøeffekten av klimatiltak, spre kunnskap, skape motivasjon rundt bærekraft, og nå klimamål.

  trekkerhallen_800.gif

  Med støtte fra Miljøteknologiordningen utvikler NorSun en helautomatisk produksjonslinje for silisiumwafere til solceller. Høy effektivitet og kvalitet gjør selskapets wafere attraktive for de mest krevende solcelleprodusentene i verden.

  Scanship_øyvind_heen_visitnorway_640.jpg

  Et cruiseskip med 5000 mennesker ombord produserer avfall som en liten by. Scanship har utviklet teknologi som kan gjenvinne energi fra avfallet og redusere skipets drivstofforbruk og CO2-utslipp.

  Yara er verdens største produsent av mineralgjødsel, men ønsker også å være den mest miljøvennlige. Miljøteknologiordningen har gitt selskapet støtte til flere prosjekter som bidrar i den retningen.

  De færreste ønsker å håndtere to store problemer samtidig. Greve Biogass gjør det mer enn gjerne. De forvandler store mengder matavfall og husdyrgjødsel til miljøvennlig drivstoff og næringsrikt biogjødsel.

  Ferjetrafikken langs norskekysten slipper ut store mengder klimagasser. Derfor er overgang til elektriske ferger et viktig framskritt. En løsning for hurtig og effektiv ladning kan nå være på plass.

  Noen ser ikke skogen for bare trær, andre ser bare nye muligheter. Glommen Skog har utviklet og patentert en metode for å lage dyrefôr av treflis.

  Egg er en viktig ingrediens i mye matproduksjon, men eggeskallet har vært en dårlig utnyttet ressurs. Selskapet Norilia AS har tatt i bruk ny teknologi som kan gi eggeskallet et langt og spennende liv. 

  Nesten en tredjedel av det norske drikkevannet lekker ut på veien til forbruker. Nye IT-systemer kan gi bedre overvåking, drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet – og dermed bedre drikkevann. 

  I de internasjonale energimarkedene er det stor etterspørsel etter løsninger som kan sluse fornybar energi inn i kraftnettet etter behov. EnergyNest har fått støtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning til utvikling av et betongbatteri som nå testes ut ved Masdar Institute of Science and Technologys forskningsanlegg for konsentrert solkraft i Abu Dhabi.

  Dynatec Engineering AS og forskere på Institutt for Energiteknikk har utviklet en ny teknologi med redusert energiforbruk som kan halvere prisen på fremstilling av rent silisium. - Lykkes vi med pilottesten vil solcelleteknologi bli enda mer attraktiv som alternativ energikilde, sier Josef Filtvedt, administrerende direktør og eier i Dynatec Engineering AS.

  Grenland Energy har med støtte fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning utviklet en banebrytende løsning for energioptimalisering ombord på skip. - Sammenliknet med bilbransjen vil en elektrifisering av skip kunne gi ti ganger så stor miljøgevinst, sier Roman Stoiber, daglig leder i Grenland Energy.

  Aga Halibut er en av de få aktørene i Norge som driver med kveiteoppdrett. I mars åpnet selskapet sitt første av flere planlagte kveiteoppdrettsanlegg som er spesialtilpasset kveitas levesett langs sjøbunnen. De regner med at det nye oppdrettsanlegget kan gi mer stabil tilgang på kveite.

  Å overvåke, styre og vedlikeholde vindparker med flere titalls turbiner er svært krevende. Med støtte fra Miljøteknologiordningen har Kongsberg Renewables Technology AS i Trondheim utviklet et system som gjør jobben enklere og mer effektiv.

  Maskiner, motorer og mye annen menneskelig aktivitet produserer varme som et biprodukt. Hva om vi kunne bruke noe av denne varmen til å lage elektrisk strøm? Det er ideen bak CraftEngine.  

  Våren 2015 høstes den første avlingen i det som er et av Europas største anlegg for dyrking av tare utenfor Frøya. Tare er en bærekraftig ressurs som til nå har vært lite utnyttet i Norge, men som har et stort kommersielt potensial internasjonalt.