• EN
 • Logg inn
 • Lager dyrefôr av grantrær

   Shutterstock
  Shutterstock
  Noen ser ikke skogen for bare trær, andre ser bare nye muligheter. Glommen Skog har utviklet og patentert en metode for å lage dyrefôr av treflis.

  Glommen Skog er et andelslag eid av 2.600 skogeiere i Hedmark. For å kunne gi andelseierne best mulig avkastning på sine skogeiendommer, nøyer ikke Glommen Skog seg med å selge tømmer til høystbydende. I de senere år har selskapet investert i skogsindustri, treforedling og bioenergi, og er blant annet største eier i Moelven Industrier ASA.

  Innovasjon

  All skog kan ikke bli til trelast, og markedet for massevirke til produksjon av papir eller bygningsplater er også sterkt konkurranseutsatt. Derfor har Glommen de siste tre årene lett etter nye måter å bruke tremasse på. I eget laboratorium i Elverum har de kommet fram til en metode som gjør det mulig å lage dyrefôr av tre. Nyvinningen har vakt internasjonal oppmerksomhet.

  – Enkelt forklar bruker vi tid, trykk og temperatur for å bryte trevirket ned, og på den måten frigjøre sukkeret i treet, sier Helge Urstrømmen, disponent i Glommen Skog.

  – Prosessen gir to bestanddeler, væske og tørrstoff. Det er væsken som inneholder hemicellulosen, eller sukkeret. Det kan videreforedles til et fint, næringsrikt pulver som kan blandes inn i fôr. Tørrstoffet kan vi bruke til å lage pellets for energiproduksjon, og fordi hemicellulosen er tatt bort vil disse pelletene gi mindre aske og lavere utslipp av nitrogenforbindelser enn tradisjonelle pellets.

  Industrialisering

  Teknologien Glommen Skog har brukt bygger på dampeksplosjonsteknologi de selv utviklet gjennom sitt tidligere datterselskap Kambi en gang på 1990-tallet. Det er en helt mekanisk prosess, uten bruk av kjemikalier eller andre tilsettinger. Teknologien er nå videreutviklet og patentert, og Glommen Skog er snart klarere for å sette i gang kommersiell produksjon.

  – Videreutvikling og industrialisering vil skje i tett samarbeid med kundene, sier Urstrømmen, som ikke kan være konkret på hvilke kunder det er snakk om. Markedet for både fôrtilsettingen og pellets kan imidlertid være stort, og produksjonen kan skape arbeidsplasser både i Norge og andre land.  

  – Det ser ut til at vi har funnet en billig måte å produsere dyrefôr på, og det kan senere bli aktuelt å vurdere utvikling av fiskefôr. Jeg ser for meg at vi både kan eksportere produktene og teknologien til andre land, sier Urstrømmen. Han mener støtten fra Innovasjon Norge og Miljøteknologiordningen har vært uvurderlig.

  – Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Innovasjon Norge i Hedmark hele veien. Den økonomiske støtten er selvfølgelig kjærkommen, men vel så viktig er det at de har vært en hjelpsom, kunnskapsrik og krevende partner. Det trenger vi.

  Kontakt i Glommen Skog:

  Egil Magnar Stubsjøen
  Styreleder og konstituert daglig leder
  Mob. 901 23 575
  E-post: egil-magnar.stubsjoen@nok.no

  Kontakt i Innovasjon Norge:

  Per Ottar Walderhaug,
  Mob 958 58762  
  E-post: Per.Ottar.Walderhaug@innovasjonnorge.no

  Miljøteknologiordningen