• EN
 • Logg inn
 • Verdensledende på rensing av ballastvann

   Optimarin
  Optimarin
  Optimarin har utviklet teknologi for ballastvann siden 1990-tallet, men nå står de foran et internasjonalt gjennombrudd. Med støtte fra Miljøteknologiordningen har selskapet utviklet teknologi som tilfredsstiller den amerikanske kystvaktens strenge krav. 

  Skipstrafikken er helt avgjørende for å bringe varer mellom land og verdensdeler, men det er ikke alt skipene fører med seg vi trenger eller ønsker. Ballastvannet skipene bringer med seg fra en havn til en annen inneholder mikroorganismer, dyr og planter som kan skade miljø og økosystem der det slippes ut. Problemet har vært kjent lenge, men det har tatt lang tid å få på plass internasjonale avtaler og gode renseteknologier.

  Ballastkonvensjonen

  I 2004 vedtok FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO ”ballastkonvensjonen”, med  krav om at alle skip skal rense sitt ballastvann før det slippes ut. Norge ratifiserte konvensjonen allerede i 2006, men andre land har vært langt mer sendrektige. Siden det var en forutsetning at minst 30 stater som representerer tilsammen 35 prosent av verdens tonnasje måtte ratifisere avtalen før den kunne tre i kraft, har det tatt sin tid. Først da Indonesia, Marokko og Finland ratifiserte avtalen i løpet av høsten 2016 var den nødvendige oppslutningen sikret.

  – Så lenge ballastkonvensjonen ikke har vært ratifisert har mange rederier sittet på gjerdet, men nå vil det være et internasjonalt krav at alle nye skip skal ha installert rensesystem for ballastvann, sier administrerende direktør Tore Andersen  i det norske selskapet Optimarin. Optimarin har installert rensesystemer på over 300 skip siden år 2000, men nå åpner det seg et helt annet marked for selskapet.

  – Også de mellom 50.000–60.000 skipene som allerede seiler på verdenshavene må få installert systemer for rensing av ballastvannet. Vårt system egner seg for mellomstore skip som utgjør omtrent halvparten av dette, sier Andersen.

  100 prosent rensing

  Optimarin er selvfølgelig ikke alene på markedet for renseteknologi, og bare i Norge finnes det flere selskaper som vil konkurrere om de samme kundene. Optimarin har imidlertid et stort konkurransefortrinn. Selskapet er det første i verden som har sluppet gjennom det trange nåløyet hos den amerikanske kystvakten.

  –IMO-konvensjonen stiller krav om at rensesystemene fungerer slik at organismene i ballastvannet dør i løpet av 2-3 uker, men den amerikanske kystvakten (US Coast Guard) stiller krav om ”instant kill”. For å bli godkjent av dem må renseteknologien kunne drepe alle organismer i ballastvannet øyeblikkelig. Optimarin er det første selskapet i verden som har tilfredsstilt dette kravet, forteller en stolt Tore Andersen.

  Optimarins system er basert på filtrering og UV-bestråling, og det er ingen kjemikalier involvert i rensingen. Filtrene fjerner cirka 80 prosent av organismene og UV-bestråling tar livet av de 20 resterende prosentene. Dermed er ballastvannet i praksis rent når det slippes ut.

  Viktig støtte

  Optimarin har de siste par årene fått støtte fra Miljøteknologiordningen for å kunne ferdigstille og demonstrere sin teknologi for det amerikanske markedet, men selskapet har også tidligere fått økonomisk støtte fra Innovasjon Norge, blant annet IFU-midler.

  – Vi er svært takknemlige for all den støtten vi har fått fra Innovasjon Norge, sier Tore Andersen. – Uten den hadde det rett og slett ikke vært mulig å komme dit vi er i dag. 

  For mer informasjon, kontakt:

  Tore Andersen, Optimarin

  Rune Nærland, Innovasjon Norge

  Les mer om miljøteknologiordningen