Tilskuddsordning for Arktis og Russland

 Sizun Eye
Sizun Eye

Har du et kommersielt prosjekt som retter seg mot Arktis eller Russland? Vi kan hjelpe deg med prosjektmidler.

På vegne av Utenriksdepartementet skal vi styrke næringssamarbeidet med Russland og andre arktiske stater, nordiske naboer, nærstående europeiske land og andre aktører med interesse i Arktis. 150 millioner kroner er satt av til næringslivsprosjekter i disse områdene i perioden 2014-2019.

Hvem kan få finansiering?

Bedrifter og organisasjoner som er etablert i Norge og som ønsker å gjennomføre næringsrettede prosjekter kan søke om prosjektmidler, uavhengig av lokasjon, størrelse og bransje.

Prosjektene må ha et kommersielt formål, og kunne gjennomføres i Norge eller i samarbeid med partnere i andre land: nordiske naboer, Russland, øvrige arktiske land og andre internasjonale aktører med interesse for nordområdene.

Hva kan vi finansiere?

Prosjektet må enten ha et direkte eller indirekte kommersielt formål. Prosjekt med større kommersielt suksesspotensiale vil prioriteres.

Det kan gis støtte til alle faser i et prosjekt (forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt).

Du kan få støtte til:

  • ekstern konsulentbistand og deltakelse på messer
  • rådgivnings- og innovasjonssupport
  • opplæring
  • forskning og utvikling

For prosjekter som ikke kan støttes innenfor områder nevnt ovenfor, men som allikevel ligger innenfor ordningens intensjoner, kan det gis støtte etter regelverket om bagatellmessig støtte. Det er muligheter for å tildele støtte til et prosjekt på opp til 200 000 euro i en periode på tre regnskapsår.

Innovasjon Norge vil foreta løpende saksbehandling av innkomne søknader. Søknadene vil prioriteres ut fra prosjektenes innhold og de totale rammene for tilskuddsordningen.

Snakke med en rådgiver om tilskudd for Arktis og Russland? Kontakt oss!