• EN
 • Logg inn
 • Utlysning: Vekstgaranti - nye muligheter for banker som ønsker å finansiere innovasjons- og vekstbedrifter

   Getty Images
  Getty Images

  Vi søker banker som ønsker å gi lån til innovative eller raskt voksende bedrifter. Bankene kan få garantier av oss gjennom Vekstgarantiordningen. På denne måten styrker vi bedriftenes tilgang på risikokapital.

  Norsk økonomi trenger flere vinnerbedrifter som lykkes med innovasjon og vekst. Erfaringene viser at veien til suksess er krevende. Innovasjonsbedrifter og bedrifter på terskelen til vekst preges ofte av usikkerhet og mangelfull tilgang på risikokapital. Innovasjon Norge lanserer derfor Vekstgarantiordningen, som gir norske banker et nytt, finansielt verktøy til å arbeide mer systematisk og offensivt mot innovasjons- og vekstbedrifter.

  Formålet med Vekstgarantiordningen er å styrke tilgangen til bankfinansiering for innovative og/eller raskt voksende små og mellomstore bedrifter. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge garanterer for 75 prosent av bankenes tap på lån til slike bedrifter. Hver bedrift kan innvilges lån på inntil 4 mill. kroner, som både kan benyttes til investeringer og arbeidskapital. Samlet garantiansvar fra Innovasjon Norge er begrenset til 20 prosent av størrelsen på samtlige lån som banken har fått godkjent under Vekstgarantiordningen.

  Vekstgaranti skal være en supplerende sikkerhet når bedriftene vurderes å ha betjeningsevne, men ikke kan stille nødvendige sikkerheter for å skaffe seg bankfinansiering. Kundedialog og kredittvurdering håndteres av bankene.

  Hvem henvender vi oss til?

  Innovasjon Norge søker samarbeid med banker som i perioden 2020-21 har konkrete planer om å forsterke og spisse innsatsen mot innovasjons- og/eller vekstbedrifter. Gjennom Vekstgarantiordningen vil Innovasjon Norge ha som mål å inngå samarbeidsavtaler innenfor et samlet utlånsvolum på 2 mrd. kroner fordelt på aktuelle banker. Banker som skal komme i betraktning må sannsynliggjøre et utlånsvolum under Vekstgarantiordningen på minimum 50 mill. kroner i løpet av en inkluderingsperiode opp til to år.

  Vekstgarantiordningen er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon, Horisont 2020. Gjennom dette samarbeidet forplikter EIF seg til å dekke 50 prosent av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantiordningen.

  Utlånsmålet på 2 mrd. kroner er gjenstand for pågående forhandlinger med EIF. Det tas forbehold om endringer som eventuelt kan følge av det endelige avtaleforholdet mellom Innovasjon Norge og EIF.

  Se mer detaljert informasjon nederst på siden.

  Søknadsfrist

  Søknadsfristen for deltakelse i Vekstgarantiordningen er 31. januar 2020 kl. 14:00. For banker med søknadsvolum under 100 mill. kroner, er det en utvidet søknadsfrist til søndag 9. februar kl. 24.00. Bankene som benytter seg av den utvidete søknadsfristen må informere Innovasjon Norge om dette innen 31. januar til vekstgaranti@innovasjonnorge.no, der det samtidig opplyses om søknadsbeløp.

  Søknaden sendes i pdf-format til: vekstgaranti@innovasjonnorge.no

  Henvendelser

  I utlysningsperioden vil Innovasjon Norge løpende besvare henvendelser fra interesserte banker.

  Kontaktpersoner