• EN
 • Logg inn
 • Webinar - Innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge

   Getty Images
  Getty Images

  Som følge av ekstrabevilgningen til Innovasjon Norge på nær 4,8 milliarder kroner er et oppdatert tjenestetilbud fra Innovasjon Norge nå klart. Av de nye midlene skal 2,1 milliarder deles ut som ekstraordinært tilskudd til innovasjonsprosjekter.

  I dette webinaret går vi i dybden på blant annet:

  • Hva er egentlig et innovasjonsprosjekt?
  • Hvem kan søke? (Merk at fra 1.juni åpner vi for søknader for store bedrifter)
  • Hvilke kostnader kan vi dekke?
  • Hvor mye kan du søke om til ditt prosjekt?
  • Hvordan gå frem for å søke?